Numanomos Vladimiro Putino dukros fondas žarsto valstybinius pinigus
Kaip pra­ne­ša por­ta­las mbk.news, „Na­cio­na­li­nio in­te­lek­ti­nio au­gi­mo“ fon­das, ku­riam va­do­vau­ja Ka­te­ri­na Ti­cho­no­va, iš naf­tos gi­gan­to „Ros­neft“ ga­vo 380 tūks­tan­čių eu­rų „ty­ri­mams“, ku­rie taip ir li­ko ne­ži­no­mi. 

Rusiškoje interneto žiniasklaidoje Katerina Tichonova identifikuojama, kaip jaunesnioji Rusijos prezidento dukra. Anot mbk.news, fondas paraiškos „techninių užduočių“ skyriuje nepateikė jokios informacijos apie tai, kokius tyrimus planuoja vykdyta, tačiau tai nesutrukdė gauti finansavimo.

Pasak spaudos, Katerinos Tichonovos fondas bendradarbiauja su Maskvos valstybinio universiteto Nacionalinio intelektinio rezervo fondu. Per pastaruosius 5 metus abi organizacijos gavo apie 40 valstybės užsakymų, kurių vertė siekia apie 20 milijonų eurų.