Nigerijoje vėl areštuotas anksčiau dvejus metus laikytas žurnalistas
Ni­ge­ri­jo­je gink­luo­ti vy­rai, kaip ma­no­ma, vals­ty­bės agen­tai, sek­ma­die­nį areš­ta­vo žur­na­lis­tą, ku­ris anks­čiau bu­vo lai­ko­mas dau­giau kaip dve­jus me­tus, pra­ne­šė liu­di­nin­kai ir ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

Valstybės saugumo tarnybos (DSS) agentai maždaug per pietus įsiveržė į pietinės Bajelsos valstijos laikraščių leidėjų asociacijos (BAFENPA) biurą Jenagoa mieste ir areštavo Jonesą Abiri (Džounsą Abirį), kuris tuo metu šnekučiavosi su šešiais kolegomis, naujienų agentūrai sakė asociacijos generalinis sekretorius Ericas Eweke (Erikas Evekė).

„Jam reikalaujant paaiškinti, kuo jis nusižengė, jis buvo jėga, grasinant ginklu įsodintas į laukusį automobilį“, – sakė kitas liudininkas, nesutikęs skelbti savo pavardės.

J. Abiri anksčiau žvalgybos pareigūnai be teismo laikė daugiau kaip dvejus metus, dėl įtariamų ryšių su Nigerio Deltos sukilėliais.

Jis buvo paleistas pernai rugpjūtį, po teisių gynimo organizacijų kampanijos.

Organizacija „Reporteriai be sienų“ (RSF) savo sudaromame „Žiniasklaidos laisvės indekse“ Nigerijai yra skyrusi 119 vietą iš 180.\