Naujosios Zelandijos premjerė žudiką siunčia užmarštin
Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos prem­je­rė Ja­cin­da Ar­dern an­tra­die­nį pa­ža­dė­jo nie­ka­da ne­iš­tar­ti dvie­jo­se Kraist­čer­čo me­če­tė­se šau­dy­nes su­ren­gu­sio už­puo­li­ko var­do, pra­dė­da­ma niū­rią par­la­men­to se­si­ją emo­cin­gu mu­sul­mo­nų pa­sis­vei­ki­ni­mu.

„Jis bus nubaustas visu Naujosios Zelandijos įstatymų griežtumu“, – liūdintiems šalies gyventojams pažadėjo J. Ardern, žadėdama atimti iš 50 žmonių Kraistčerče nužudžiusio vyro jo trokštamą viešumą.

„Vykdydamas savo teroro aktą jis siekė daugybės dalykų, bet vienas iš jų buvo žinomumas“, – apie nužudymu kaltinamą 28 metų australą parlamente kalbėjo vyriausybės vadovė.

„Būtent todėl niekada neišgirsite iš mano lūpų jo vardo. Jis – teroristas. Jis – nusikaltėlis. Jis – ekstremistas. Bet jis, kai kalbu aš, bus bevardis“, – pareiškė J. Ardern.

„Maldauju jūsų: tarkite gyvybių netekusiųjų vardus, o ne jas atėmusio vyro vardą“, – sakė jis.

Juodai apsirengusi 38 metų lyderė pradėjo savo kalbą parlamente simboliniu pasisveikinimu, vartojamu Islamo pasaulyje.

„Telydi jus Dievo ramybė, gailestingumas ir palaima“, – arabiškai ištarė vyriausybės vadovė.

Baigdama kreipimąsi ji pažymėjo, kad „penktadienį, kai bus praėjusi savaitė po atakos, musulmonų bendruomenės nariai susirinks melstis. Palaikykime jų širdgėlą“.