Naujasis Kazachstano prezidentas nori atiduoti duoklę Nursultanui Nazarbayevui
Ka­zachs­ta­no nau­juo­ju pre­zi­den­tu tre­čia­die­nį pri­saik­din­tas bu­vęs Se­na­to va­do­vas Ka­si­mas Žo­ma­ras To­ka­je­vas, ku­ris pa­siū­lė per­va­din­ti ša­lies sos­ti­nę bu­vu­sio ly­de­rio Nu­rsul­ta­no Na­zar­baye­vo gar­bei.

„Siūlau pavadinti šalies sostinę Astaną pirmojo prezidento garbei“, – pareiškė Q.-J. Toqaevas. Jo siūlymu, naujasis miesto pavadinimas turėtų būti Nursultanas.

Per bendrą abiejų parlamento rūmų posėdį Q.-J. Toqayevas davė prezidento priesaiką.

„Iškilmingai prisiekiu ištikimai tarnauti Kazachstano tautai, griežtai laikytis konstitucijos ir Kazachstano Respublikos įstatymų, garantuoti piliečių teises ir laisves, sąžiningai vykdyti man patikėtas Kazachstano Respublikos prezidento pareigas“, – sakė Q.-J. Toqayevas.

Antradienį beveik 30 metų Kazachstanui vadovavęs Nursultanas Nazarbayevas netikėtai paskelbė apie savo atsistatydinimą. Jis buvo pirmasis ir vienintelis nepriklausomo Kazachstano vadovas.

Atsistatydinus N. Nazarbayevui, valstybės vadovo pareigas, kaip numato konstitucija, perėmė Senato vadovas. Prezidento pareigas jis eis iki 2020-ųjų balandžio.

Net ir atsistatydinęs 78-erių N. Nazarbayevas išsaugos reikšmingą vaidmenį šalies politikoje, nes jam yra suteiktas konstitucinis „Tautos lyderio“ titulas. Be to, jis iki gyvos galvos liks šalies saugumo tarybos vadovu.

Tuo metu Q.-J. Toqayevas iškart po priesaikos per bendrą aukštųjų ir žemųjų parlamento rūmų posėdį pasiūlė pervadinti sostinę Astaną buvusio Kazachstano prezidento garbei.

Įstatymų leidėjams Q.-J. Toqayevas pareiškė, kad N. Nazarbayevas „pademonstravo išmintį“ nusprendęs atsistatydinti.

„Vakar pasaulis tapo istorinio įvykio liudininku“, – sakė naujasis Kazachstano vadovas. Jis pažadėjo tęsti savo pirmtako politinį kursą.

„Nepriklausomo Kazachstano rezultatus mato visi“, – pridūrė jis.

N. Nazarbayevo „nuomonė bus ypatingos, galima sakyti – prioritetinės, svarbos svarstant ir priimant strateginius sprendimus“, – kalbėjo naujasis Kazachstano prezidentas.

Q.-J. Toqayevo prisaikdinimo ceremonijoje dalyvavo ir pats N. Nazarbayevas. Susirinkę įstatymų leidėjai sveikino jį kelias minutes trukusiais aplodismentais.

„Siūlau pavadinti šalies sostinę Astaną pirmojo prezidento garbei“, – pareiškė Q.-J. Toqayevas. Jo siūlymu, naujasis miesto pavadinimas turėtų būti Nursultanas.

Tviskanti futuristinė Kazachstano sostinė Astana, pastatyta šaliai tapus nepriklausoma, simbolizuoja N. Nazarbajevo užmojus suteikti savo šaliai svarbesnį vaidmenį.

Jos pavadinimas išvertus iš kazachų kalbos reiškia „sostinė“, ir jau kurį laiką kalbėta, kad kažkuriuo metu miestas gali būti pavadintas ją sukūrusio lyderio garbei.

Q.-J. Toqayevas gimė 1953 metais, jis turi politinių mokslų daktaro laipsnį.