Naujas Olandijos populizmo veidas
Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­pu­lis­ti­nė par­ti­ja De­mo­kra­ti­jos fo­ru­mas su­dre­bi­no Olan­di­jos po­li­ti­ką. Vos 2016 me­tais įsi­kū­ręs po­li­ti­nis ju­dė­ji­mas ga­vo dau­giau­sia bal­sų pro­vin­ci­jų rin­ki­muo­se ir užims dau­giau­sia vie­tų aukš­tes­niuo­siuo­se par­la­men­to rū­muo­se – dau­giau nei prem­je­ro Mar­ko Rut­te va­do­vau­ja­ma li­be­ra­li par­ti­ja VVD. Ši per­ga­lė taip pat reiš­kia, kad De­mo­kra­ti­jos fo­ru­mui va­do­vau­jan­tis Thier­ry Bau­det ta­po įta­kin­ges­nis nei anks­tes­nis il­ga­me­tis po­pu­liz­mo Olan­di­jo­je vei­das – Geer­tas Wil­der­sas.

Europos naujienų portalas „Politico“ rašo, kad kultūrinės, socialinės ir ekonominės Th. Baudet pažiūros yra smarkiai nacionalistinės. Jis ragina į Olandiją priimti mažiau migrantų, pagerinti santykius su Rusija ir išstoti iš Europos Sąjungos (ES), nors yra sakęs, kad reikėtų šiek tiek palaukti ir stebėti, kaip vyks „Brexitas“.

Praėjusią savaitę Olandijos dienraščiui „de Volkskrant“ Th. Baudet sakė esąs ideologiškai nusistatęs prieš Bendriją – prieš bendrąją rinką, atviras sienas, eurą.

Išpopuliarėjo inicijavęs referendumą

Dauguma olandų apie Th. Baudet sužinojo 2016 metais, kai jis padėjo inicijuoti referendumą pasisakantį prieš ES susitarimą stiprinti prekybos ryšius su Ukraina. Demokratijos forumą – tuomet dar ne partiją, o tik neseniai įkurtą analitikų centrą – tokiai iniciatyvai įkvėpė britų balsavimas palikti ES.

Th. Baudet su bendraminčiais parengtą peticiją, raginančią nepritarti Bendrijos sutarčiai su Ukraina, pasirašė 300 tūkst. piliečių. Valdantieji neturėjo kito pasirinkimo, tik surengti visuotinį balsavimą – Olandijos teisės aktai numato, kad referendumas rengiamas visais klausimais, dėl kurių surenkama 300 tūkst. parašų. Tiesa, tai buvo pirmas kartas, kai iniciatyva sulaukė tokio visuomenės palaikymo.

Referendumo iniciatoriai teigė, kad pagrindinis jų tikslas yra užkirsti kelią „nedemokratiniam sprendimų priėmimui“ Briuselyje. Olandų rinkėjams tokia žinia pasirodė itin patraukli – prieš ES sutartį su Ukraina pasisakė beveik du trečdaliai balsavusiųjų.

Nors referendumas buvo tik patariamasis, balsavimas sukėlė nemažai keblumų premjerui M. Rutte. Jam teko keliauti į Briuselį, kur buvo patikintas, kad planuojama pasirašyti sutartis tikrai nereiškia, jog Ukraina automatiškai taps ES nare, o valstybės narės neprivalės finansiškai remti Ukrainos.

Demokratijos forumas tapo reikšmingu Olandijos politinio lauko žaidėju – analitikų centras persitvarkė į partiją, kuri 2017 metų visuotiniuose rinkimuose laimėjo dvi vietas parlamente.

2017 metais duotame interviu Thierry Baudet teigė, kad moterims daugelyje profesijų paprastai sekasi prasčiau, jos ne tokios ambicingos kaip vyrai, be to, dažniau domisi tiesiog šeimyniškais reikalais.

Taikosi į išsilavinusius rinkėjus

Demokratijos forumo lyderis Th. Baudet pakeitė Olandijos dešiniojo populizmo įvaizdį, kurį dešimtmetį formavo G. Wildersas ir jo Laisvės partija. Abi politinės jėgos propaguoja panašias vertybes: yra neigiamai nusistačiusios imigracijos ir ES atžvilgiu, tačiau Demokratijos forumas šiek tiek mažiau priešiškas musulmonams.

Th. Baudet ir G. Wilderso asmenybės skiriasi kaip diena ir naktis. Demokratijos forumo lyderis mėgsta cituoti lotyniškas sentencijas ir skaito filosofinius tekstus. Galima sakyti, jis priklauso elitui, su kuriuo G. Wildersas kovojo per visą savo karjerą. Th. Baudet studijavo teisę, politikos mokslus ir rašė straipsnius įtakingam Olandijos dienraščiui „NRC Handelsblad“. Į savo pusę jis stengiasi patraukti išsilavinusius rinkėjus ir teigia, kad nori nutraukti kairiųjų ideologijos „infiltraciją“ į viešųjų paslaugų, žiniasklaidos ir švietimo sektorius.

Tokia strategija pasirodė veiksminga. Po praėjusią savaitę vykusių provincijų rinkimų G. Wilderso Laisvės partija prarado keturias iš devynių vietų Senate. Demokratijos forumas su Th. Baudet priešakyje į savo pusę sugebėjo pritraukti daugelį šios politinės jėgos rėmėjų.

Kelias į sėkmę

Demokratijos forumas laimėjo Olandijos provincijos rinkimus, tačiau beveik nereiškė nuomonės vietos savivaldos klausimais. Jo rinkimų kampanijoje dominavo trys nacionalinės svarbos temos: klimatas, migracija ir gyventojų perkamoji galia.

Th. Baudet kalbėjo apie nepagrįstą isteriją, keliamą dėl klimato kaitos, ir abejojo, ar verta leisti tokias dideles sumas jai stabdyti, kaip siūlo premjero M. Rutte valdančioji koalicija. Praėjusiais metais Demokratijos forumo lyderis tviteryje rašė, kad garsusis Alo Gore'o dokumentinis filmas apie klimato kaitą „Nepatogi tiesa“ yra visiška nesąmonė, o oro sąlygos tikrai nesikeičia taip drastiškai, kaip bandoma įteigti visuomenei.

Th. Baudet ir jo partijai pavyko pasiekti plačią auditoriją: jie daug reiškėsi socialinėje žiniasklaidoje bei dalyvavo populiariose televizijos pokalbių laidose.

Likus dviem dienoms iki rinkimų turkų kilmės vyras Utrechte nušovė keturis žmones. Demokratijos forumas visą savo dėmesį iš karto sutelkė į migracijos temą. Th. Baudet reagavo greitai – praėjus vos kelioms valandoms dėl atakos apkaltino vyriausybės migracijos politiką. Tuo metu visos kitos partijos sustabdė savo kampanijas, pagerbdamos žuvusiuosius.

Švęsdamas pergalę rinkimuose Demokratijos forumo lyderis savo rėmėjams sakė: „Mus naikina žmonės, kurie turėtų mus saugoti. Šalį jau trečią kadenciją valdančio M. Rutte vyriausybės visiškai atvėrė šalies sienas ir įsileido šimtus tūkstančių žmonių, kurių kultūra visiškai kitokia nei mūsų.“

Vyrų viršenybė

Viešosios nuomonės tyrimų agentūros „Ipsos“ duomenimis, 64 proc. rinkėjų, parėmusių Demokratijos forumą provincijos rinkimuose, buvo vyrai. Nieko keista, žinant partijos lyderio nuomonę apie moteris.

2017 metais duotame interviu Th. Baudet teigė, kad moterims daugelyje profesijų paprastai sekasi prasčiau, jos ne tokios ambicingos kaip vyrai, be to, dažniau domisi tiesiog šeimyniškais reikalais. Prieš trejus metus viename straipsnyje jis rašė: „Moterys nenori, kad gerbtumėte jų nesutikimą, jų pasipriešinimą. Tiesa ta, kad moterys nori būti užvaldytos, dominuojamos, taip, jos nori būti nugalėtos.“

Požiūris į ES

Prognozuojama, kad Demokratijos forumas Europos Parlamento (EP) rinkimuose gaus 12 proc. olandų balsų ir užims 4 vietas EP. Pagrindinis partijos kandidatas – Derkas Janas Eppinkas, parašęs ironijos persmelktą knygą apie Europos Komisija, kurioje dirbo septynerius metus.

Demokratijos forumas Europos Parlamente norėtų prisijungti prie Europos konservatorių ir reformistų frakcijos. Tačiau ne visi grupės nariai jų laukia išskėstomis rankomis, įskaitant koalicijai priklausančią Olandų krikščionių sąjungą.

Ši išplatino pareiškimą, kuriame rašoma, kad tiek Olandų krikščionių sąjunga, tiek visa Europos konservatorių ir reformistų frakcija ES vertina kritiškai, bet pagrindinis jų siekis – reformuoti Bendriją. Demokratijos forumas nori ne permainų, o visai atsiskirti nuo ES. Be to, Olandų krikščionių sąjunga nepritaria Th. Baudet partijos pozicijai dėl migracijos ir prorusiškam požiūriui.

Pastaruoju metu Demokratijos forumo pozicija dėl narystės ES sušvelnėjo. 2017 metų rinkimų programoje partija žadėjo, kad jai laimėjus balsavimą Olandija pasitrauks iš ES. Dabar Demokratijos forumo interneto svetainėje rašoma, jog partija palaiko idėją surengti referendumą dėl išstojimo iš Bendrijos.