NATO planuoja pastatyti Lenkijoje JAV karinės technikos išankstinio dislokavimo sandėlį
NA­TO pla­nuo­ja per dve­jus me­tus pa­sta­ty­ti Len­ki­jo­je san­dė­lį ame­ri­kie­tiš­kai ka­ri­nei tech­ni­kai lai­ky­ti, penk­ta­die­nį pra­ne­šė dien­raš­tis „The Wall Street Jour­nal“, ci­tuo­da­mas Al­jan­so va­do­vą Jen­są Stol­ten­ber­gą.

„Tai rodo, kaip glaudžiai dirbame su JAV“, – NATO generalinis sekretorius sakė duodamas interviu leidiniui.

Sandėliavimo kompleksą ruošiamasi pastatyti prie Povidzo oro pajėgų bazės vidurio Lenkijoje, rašo „The Wall Street Journal“.

Šiam projektui planuojama skirti 260 mln. JAV dolerių (230 mln. eurų). Statybas numatoma pradėti ateinančią vasarą.

Pasak J. Stoltenbergo, šiame išankstinio dislokavimo sandėlių komplekse bus laikoma amerikiečių šarvuotoji technika, šaudmenys ir kitokia karinė įranga bei ginkluotė.