Moderniai Rusijos ginkluotei skirti pinigai „dingsta“ valstybinėse įmonėse
Ru­si­jos ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Ju­ri­jus Čai­ka pa­skel­bė, kad „Ros­kos­mos“ ir „Ros­tech“ vals­ty­bi­nėms kor­po­ra­ci­joms pa­val­džios įmo­nės pa­vo­gė apie 20 mi­li­jo­nų eu­rų, skir­tų kur­ti mo­der­nią gink­luo­tę.

Kaip praneša newsru.com, praėjusiais metais Generaliė prokuratūra iš viso patikrino apie 19 tūkstančių įmonių, gaunančių karinės pramonės užsakymus. Prokurorai taip pat tyrė valstybinių žinybų, tarp jų – Ypatingųjų situacijų ministerijos ir Patentų agentūros, veiklą.

Pasirodė, kad karinės pramonės užsakymų lėšos grobstytos masiškai. Išaiškinta beveik 4000 vienai dienai sukurtų fiktyvių įmonių, per kurias „nutekėjo“ apie 230 milijonų eurų biudžeto lėšų. Pradėtos 437 baudžiamosios bylos.

Be to, prokurorų teigimu, pernai korupcijos schemose dalyvavo dvigubai daugiau, nei užpernai FSB pareigūnų (atitinkamai 39 ir 17). Išaiškinti 29 korumpuoti Tyrimų komiteto pareigūnai (užpernai tokių buvo 21) ir 971 VRM sistemos darbuotojas (užpernai – 956). Iš viso prokurorai išaiškino apie 10 tūkstančių korumpuotų valdininkų ir pareigūnų.

Teigiama, kad „Roskosmos“ vadovybė talkino tyrimui, bet tai jau antras kartas per pusę metų, kai kaltinimai milžiniškų sumų vagyste metami vieno iš artimiausių Vladimiro Putino bendražygių – Dmitrijaus Rogozino valdomai „kosminei imperijai“.

Generalinė prokuratūra dar 2017 metais kaltino „Roskosmos“ ne tik neefektyviu lėšų panaudojimu, bet ir blogu darbu – nuolat vėluojama įvykdyti užsakymus, neretai pateikiama nekokybiška produkcija, konstruktorių darbas vertintas, kaip aplaidus.

Į prastą kosmoso agentūros darbą atkreipė dėmesį ir premjeras Dmitrijus Medvedevas, kuris viešai kritikavo „Roskosmos“ už neefektyvų beveik 7 milijardų eurų biudžeto (skirtų Federalinei tikslinei programai) panaudojimą. Sausio mėnesį jis taip pat peikė Dmitrijaus Rogozino žinybą už prastą investicijų panaudojimą.

2018 metų lapkritį Audito rūmų vadovas Aleksejus Kudrinas pareiškė, kad „Roskosmos“ ir jam pavaldžiose įmonėse „pradingo“ daugiau nei 10 milijardų eurų. Iš viso Audito rūmai pernai nustatė, kad valstybinės žinybos ir joms pavaldžios struktūros iššvaistė arba išvogė apie 30 milijardų eurų.

Nuo 2017 metų nuolat jaučiantis teisėsaugos dėmesį Dmitrijus Rogozinas net buvo prabilęs, kad prieš jo vadovaujamą žinybą vykdomas „informacinis karas“.