Maskva: ataskaitos išvados santykių nesušildys
JAV tei­sė­sau­gai ne­ra­dus įro­dy­mų, kad pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas prieš rin­ki­mus bu­vo su­si­mo­kęs su Ru­si­ja, Mask­vos ir Va­šing­to­no san­ty­kiai var­gu ar kaip nors pa­si­keis, pir­ma­die­nį par­eiš­kė vie­nas aukš­to ran­go Ru­si­jos par­la­men­ta­ras.

Specialiojo prokuroro Roberto „Muellerio (Roberto Miulerio) ataskaita, nustačiusi, kad Trumpas nebuvo susimokęs su Rusija, yra tam tikra amerikiečių prezidento vidaus reabilitacija. Tačiau jos išvados vargu ar gali tučtuojau ką nors pakeisti Rusijos ir JAV dialoge. Deja, kol kas čia nevertėtų puoselėti iliuzijų“, žurnalistams sakė Valstybės Dūmos Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Leonidas Sluckis.

„Ankstesnio JAV prezidento Baracko Obamos administracijos paleistas antirusiškas smagratis per dvejus melo ir katastrofiškų netekčių dvišaliuose santykiuose metus tiktai įgavo pagreitį. Visi mitai apie daug triukšmą sukėlusį Rusijos kišimąsi (į JAV rinkimus) tebuvo pretekstas palaikyti spaudimą mūsų šaliai“, – pareiškė parlamentaras.

Jis pridūrė, kad Maskva vis dėlto „nepraranda vilties atkurti konstruktyvų lygį pirmaujančių branduolinių galybių JAV ir Rusijos santykiuose“.

Tai visų pirma būtina norint garantuoti stabilumą ir saugumą planetoje, ypač kai yra iškilęs pavojus kai kurioms svarbioms ginkluotės kontrolės sutartims, paaiškino L. Sluckis.

JAV generalinis prokuroras Williamas Barras sekmadienį įteikė Kongresui laišką, kuriame apžvelgė pagrindines R. Muellerio išvadas dėl galimų D. Trumpo rinkimų štabo ir Maskvos neteisėtų ryšių.

Remiantis šiuo dokumentu, specialusis prokuroras neaptiko įtikimų įrodymų, kad D. Trumpas ir jo komanda buvo susimokę su Rusijos vyriausybe pakreipti 2016 metų JAV prezidento rinkimų kampaniją respublikonų kandidato naudai.

Generalinio prokuroro laiške taip pat sakoma, kad R. Muelleris nesugebėjo nustatyti, ar D. Trumpas trukdė vykdyti teisingumą.