M. Pompeo perspėjo Prancūziją neapmokestinti JAV interneto milžinų
...JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Mi­ke'as Pom­peo (Mai­kas Pom­pė­jas) ket­vir­ta­die­nį par­agi­no Pra­ncū­zi­ją at­si­sa­ky­ti pla­nų pa­pil­do­mai ap­mo­kes­tin­ti to­kias in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų mil­ži­nes kaip „Fa­ce­book“ ir „App­le“, teig­da­mas, jog to­kia ini­cia­ty­va pa­kenks Ame­ri­kos bend­ro­vėms.

Amerikiečių diplomatijos vadovas protestą pareiškė per Vašingtone 70-ųjų NATO metinių progą surengtą susitikimą su Prancūzijos užsienio reikalų ministru Jeanu-Yvesu Le Drianu (Žanu-Ivu Le Drianu).

„Sekretorius Pompeo paragino Prancūziją nepritarti skaitmeninių paslaugų mokesčiui, nes jis neigiamai paveiktų stambias JAV informacinių technologijų bendroves bei Prancūzijos piliečius, kurie naudojasi jų paslaugomis“, – sakoma Valstybės departamento paskelbtame pareiškime.

Prancūzija kovo mėnesį paruošė įstatymo projektą, įpareigojantį visas informacinių technologijų kompanijas, iš savo pasaulinės veiklos kasmet uždirbančias daugiau nei 750 mln. eurų, mokėti 3 proc. mokestį už interneto reklamas, asmeninių duomenų pardavimą ir kitą pelno duodančią veiklą.

Tokios iniciatyvos imtasi europiečiams vis labiau piktinantis, kad pasaulio vienos turtingiausių bendrovių sumoka itin mažai mokesčių, nes oficialiai registruojasi valstybėse, kuriose jų tarifai yra labai maži.

Prancūzija vadovavo šioms pastangoms nuo tada, kai to paties pobūdžio Europos Sąjungos masto iniciatyva buvo sužlugdyta tokių mažus mokesčius taikančių šalių kaip Airija, pritraukusi pas save didelių technologijų įmonių.

Kitos šalys, tarp jų Didžioji Britanija, Ispanija, Austrija ir Italija, svarsto galimybę pasekti Prancūzijos pavyzdžiu.

JAV Valstybės departamentas nurodė, kad M. Pompeo taip pat aptarė su J.-Y. Le Drianu Sirijoje veikiančių užsieniečių kovotojų likimą.

Jungtinės Valstijos spaudė Prancūziją ir kitas Vakarų šalis susigrąžinti savo piliečius, prisidėjusius prie džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“, ir juos teisti namuose, Vašingtonui ruošiantis išvesti iš Sirijos savo kontingentą.

Tačiau tokia repatriacija yra labai nepopuliari Europos valstybėse, pastaraisiais metais nukentėjusių nuo virtinės džihadistų išpuolių.

.

.

.

...