Latvijos koalicijos partijos kandidatu į prezidentus iškels E. Levitą
Lat­vi­jos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­ti­jos su­si­ta­rė kan­di­da­tu į ša­lies pre­zi­den­tus iš­kel­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo (ESTT) tei­sė­ją Egi­lą Le­vi­tą, pir­ma­die­nį po koa­li­ci­jos pa­si­ta­ri­mo pra­ne­šė prem­je­ras Kriš­ja­nis Ka­ri­nis.

Koalicijos partijos susitarė dėl vieno kandidato ir premjeras nemato priežasčių, kodėl šis kandidatas neturėtų gauti daugumos parlamentarų paramos.

Populistinės partijos „Kam priklauso valstybė?“ (KPV LV) lyderis Artusas Kaiminis pranešė, kad partija nekels savo kandidato į prezidentus ir palaikys visos koalicijos bendrai iškeltą pretendentą, nors atskiri šios frakcijos deputatai gali balsuoti kitaip.

Dauguma koalicijos partijų – Nacionalinis aljansas „Viskas Latvijai!“ (VL) ir „Tėvynei ir Laisvei“, Naujoji konservatorių partija (NKP), susivienijimas „Už plėtrą/Už!“ – jau anksčiau pranešė, kad palaikys E. Levito kandidatūrą.

„Naujoji vienybė“ taip pat nusprendė nekelti savo kandidato, kad koalicija galėtų susitarti dėl vieno kandidato.

Opozicinės partijos paskelbė, kad gali iškelti savo kandidatą ar kandidatus, bet konkrečių pretendentų nenurodė.

Dabartinis prezidentas Raimondas Vėjuonis kol kas nesako, ar sieks būti perrinktas.