Latvijoje – skandalas dėl interviu kanalui „Russia Today“ iš latviškos televizijos studijos
Lat­vi­jo­je aiš­ki­na­ma­si, kaip ga­lė­jo taip nu­tik­ti, kad bu­vęs ša­lies už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ja­nis Jur­ka­nis da­vė in­ter­viu Krem­liaus pro­pa­gan­di­niam ka­na­lui „Rus­sia To­day“ iš Lat­vi­jos te­le­vi­zi­jos (LTV) stu­di­jos.

Kaip rašė skaties.lv, LTV pareiškė, kad valdyba ir naujienų tarnybos vadovybė nežinojo, jog kanalas „Russia Today“ panaudojo latvių televizijos įrangą. LTV pažymėjo, kad studiją ir įrangą Rusijos televizijai išnuomojo vienas iš Latvijos televizijos darbuotojų.

„Manome, kad nepriimtina, jog praėjusią savaitę iš LTV studijos buvo parodytas interviu Rusijos kanalui „Russia Today“. Apie tai nebuvo informuota nei LTV vadovybė, nei naujienų tarnybos vadovybė“, – teigiama pareiškime.

LTV pabrėžė, kad praktika sudaryti galimybes Rusijos televizijos kanalo „Russia Today“ transliacijai iš latviškos televizijos nėra palaikoma, ypač tuo metu, kai Latvijos informacijos erdvės apsauga ir jos stiprinimas yra toks svarbus.

O Latvijos portalas TVNET pranešė, kad už buvusio užsienio reikalų ministro J. Jurkanio interviu kanalui „Russia Today“ iš Latvijos televizijos programos „Panorama“ studijos atsakingas ilgalaikis LTV darbuotojas Harijs Lavkinaitis.

„Galiu tik pasakyti, kad pateikiau paaiškinimus tiek raštu, tiek žodžiu televizijos vadovams ir kitiems kolegoms. Šį klausimą mes peržiūrėjome pirmadienį. Aš tai padariau pagal vidaus taisykles, už kurias esu atsakingas“, – portalui sakė H. Lavkinaitis.

LTV naujienų tarnybos vadovybė kol kas nepateikė daugiau komentarų apie incidentą.