Latvijoje nuteisė asmenį, Ukrainoje kariavusį už separatistus
Ko­vo 28 die­ną Ry­gos apy­lin­kės teis­mas Ar­tio­mą Skrip­ni­ką, 29 me­tų Daug­pi­lio gy­ven­to­ją, už da­ly­va­vi­mą gink­luo­ta­me konf­lik­te Ry­tų Ukrai­no­je nu­tei­sė pen­ke­rių me­tų ka­lė­ji­mo. Tai pir­mas at­ve­jis šio­je Bal­ti­jos ša­ly­je. 
Teismas A. Skripnikui paskyrė dvejų metų bandomąjį laikotarpį: jei per šį laikotarpį jis padarys nusikaltimą, bus nedelsiant išsiųstas į kalėjimą.

A. Skripniko atvejis yra pirmasis Latvijoje pagal straipsnį dėl dalyvavimo ginkluotame konflikte už šalies ribų.

2017 metų rugpjūčio mėnesį Rygos Vidžemės priemiesčio teismas nagrinėjo A. Skripniko bylą dėl to paties atvejo, bet jį išteisino. Naujasis Rygos teismo nuosprendis panaikino ankstesnį žemesnio teismo nuosprendį.

A. Skripnikas liudydamas sakė, kad gyveno Maskvoje ir nuo 2008 metų dalyvavo grupiniuose užsiėmimuose, taip pat ir karinėmis temomis. 2014 metų vasarą jam kartu su šia grupe buvo pasiūlyta Rytų Ukrainoje kovoti separatistų pusėje, davė ginklus ir uniformas. Teisiamojo teigimu, už vieną dieną dalyvavimo ginkluotame konflikte buvo siūloma po 20 tūkst. rublių.

Tyrėjų teigimu, A. Skripnikas taip pat pripažino, kad Donbase jis buvo snaiperis ir nukovė daugiau nei 100 žmonių. Tačiau vėliau teisme jis pareiškė, kad pats save apšmeižė, nes jam buvo daromas stiprus psichologinis spaudimas.

Teisiamojo gynyba savo ruožtu primygtinai tvirtino, kad 2014 metais A. Skripnikas tapo savanoriu vadinamoje „DLR“ humanitariniais tikslais ir tariamai ten buvo tik platindamas humanitarinę pagalbą tarp gyventojų, bet nedalyvavo karo veiksmuose.

Gynyba taip pat teigė, kad 2014 metų rudenį netoli Lugansko A. Skripnikas patyrė didelę galvos traumą ir todėl „fiziškai negalėjo kovoti“. Komplikacijos po sužeidimo tariamai sukėlė dalinį paralyžių rankose ir kojose, o vyriškis vis dar kenčia dėl dalinio atminties praradimo.

Tuo metu tyrėjai primygtinai tvirtino, kad nors A. Skripnikas buvo sužeistas ir buvo gydomas ligoninėje maždaug mėnesį, po to jis ir toliau dalyvavo karo veiksmuose iki 2015 metų balandžio pabaigos. Tik 2016 metų pradžioje jis grįžo į Latviją, kur ir buvo sulaikytas.