Kremlius: Vladimiras Putinas nori išsklaidyti Estijos nuogąstavimus dėl saugumo
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas per vė­liau šį mė­ne­sį pla­nuo­ja­mą su­si­ti­ki­mą su Es­ti­jos pre­zi­den­te Kers­ti Kal­ju­laid ke­ti­na pa­sa­ky­ti, kad jos ša­liai nė­ra prie­žas­čių bai­min­tis dėl sa­vo sau­gu­mo, es­tų lai­kraš­tis „Pos­ti­mees“ šeš­ta­die­nį ci­ta­vo Krem­liaus at­sto­vą spau­dai Dmi­tri­jų Pes­ko­vą.

Vis dėlto leidinys nurodė, jog „atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas penktadienį sakė „Postimees“, kad iš šių derybų nereikia tikėtis nė vieno konkretaus sprendimo“.

„Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per susitikimą su Estijos prezidente Kersti Kaljulaid nori išsklaidyti Estijos nuogąstavimus dėl saugumo“, – laikraštis citavo D. Peskovą.

„Šio susitikimo tikslas – artimiau susipažinti, aptarti aktualius klausimus“, – teigė D. Peskovas.

Kaip buvo pranešta, K. Kaljulaid balandžio 18 dieną su darbo vizitu lankysis Maskvoje, kur atidarys renovuotą istorinį estų ambasados pastatą.

Vizito metu laukiama ir jos susitikimo su V. Putinu. Kremlius anksčiau šią savaitę patvirtino, kad tokiam susitikimui ruošiamasi ir Maskvoje.

K. Kaljulaid taip pat patvirtino, kad buvo pasiektas žodinis susitarimas dėl valstybių vadovų susitikimo. Paklausta, kokios trukmės galėtų būti šis susitikimas, prezidentė atsakė, jog tokių detalių nežino.

Pasak K. Kaljulaid, Rusija yra Estijos kaimynė, su kuria kontaktų aukščiausiu lygiu nebuvo beveik dešimt metų. Tam buvo priežasčių, sakė prezidentė, paminėdama Krymo aneksiją ir Rusijos agresiją Ukrainoje. Tačiau ji pridūrė, kad reikia kalbėti ir šiomis nepatogiomis temomis.

„Mes daug kalbame apie Rusiją, bet nesikalbame su pačia Rusija“, – pastebėjo K. Kaljulaid.