Kokainą slėpė tarp bananų
Ukrai­nos sau­gu­mo tar­ny­ba (SBU) ket­vir­ta­die­nį kon­fis­ka­vo apy­tiks­liai 51 mln. JAV do­le­rių (44,8 mln. eu­rų) ver­tės ko­kai­no siun­tą, ap­tik­tą iš Pie­tų Ame­ri­kos at­vy­ku­sia­me kro­vi­ni­nia­me lai­ve, at­plau­ku­sia­me į Juo­do­jo­je jū­ros uos­ta­mies­tį Ode­są.

Pasak SBU, daugiau nei 250 kg šio narkotiko buvo aptikta patikros metu „konteineriuose su bananais“.

„Operatyviai atlikus analizę buvo nustatyta, kad supakuoti milteliai yra kokainas“, – sakoma SBU pareiškime.

„Bendras narkotikų svoris yra 257 kg, o jų apytikslė kaina juodojoje rinkoje viršytų 51 mln. dolerių“, – priduria agentūra.

Jos duomenimis, narkotikus buvo planuota siųsti į Europos šalis.

Saugumo tarnyba iškėlė baudžiamąją bylą dėl narkotikų kontrabandos dideliu mastu. Ji taip pat pradėjo tyrimą siekdama nustatyti kaltininkus.