Kaip Baltarusijoje baudžiami beveik pusė milijono „veltėdžių“
Tuo me­tu, kai ci­vi­li­zuo­ta­me pa­sau­ly­je be­dar­biai gau­na ne­dar­bo iš­mo­kas, mo­kes­čių leng­va­tų, Bal­ta­ru­si­jo­je – vis­kas prieš­in­gai, ten to­kie žmo­nės fi­nan­siš­kai bau­džia­mi. Pre­zi­den­to Alek­sand­ro Lu­ka­šen­kos tei­gi­mu, tiks­las yra pri­vers­ti juos dirb­ti. Bal­ta­ru­si­jos val­džia pa­skai­čia­vo, kad šiuo me­tu ša­ly­je ofi­cia­liai ne­dir­ba 425 tūkst. as­me­nų.

Beveik pusei milijono galima pritaikyti dekretą „Dėl užimtumo skatinimo“, kuri žmonės vadina „veltėdžių dekretu“. Visi, pagal jį patekę į sąrašus, komunalinius mokesčius mokės be valstybės subsidijų. Tai reiškia, kad beveik pusei milijono baltarusių išlaidos būstui padidės kelis kartus.

Naujas įstatymas pakeitė Baltarusijos prezidento 2015 metų dekretą „Dėl socialinio veltėdžiavimo prevencijos“. Tame dokumente buvo numatoma 180 dolerių vertės rinkliava iš Baltarusijos gyventojų, kurie gyveno šalies teritorijoje, bet nedirbo daugiau kaip 183 dienas, rašo svoboda.org.

Jeigu, tarkime, nedirbantis dviejų kambarių buto gyventojas pripažįstamas „veltėdžiu“, jam kiekvieno mėnesio mokesčiai už karštą vandenį, dujas ir šildymą didėja maždaug 50 dolerių.

Vietoj vieno dekreto – kitas

2017 metais Dekretas Nr. 3 „Dėl socialinio veltėdžiavimo prevencijos“, kurį baltarusiai pirmiausia ir praminė „veltėdžių“, iššaukė masiškiausią protestų bangą visuose didžiausiuose Baltarusijos miestuose.

2018 metų sausį dėl protestuotojų spaudimo „veltėdžių“ įstatymas buvo atšauktas. Vietoj jo atsirado naujas dokumentas, padalijęs baltarusius į dalyvaujančius ir nedalyvaujančius finansuojant valstybės išlaidas.

Nuo 2019 metų sausio 1 dienos tie, kuriuos vykdomųjų komitetų specialios komisijos priskiria kaip „neįtrauktus į valstybės išlaidų finansavimą“, už komunalines paslaugas privalo mokėti visą kainą.

Kainos Baltarusijoje. Standartinio dviejų kambarių 48 kv. m buto, kuriame gyvena trijų asmenų šeima, Minske komunalinių paslaugų kaina žiemą būna maždaug 160 Baltarusijos rublių – tai yra apie 80 dolerių.

Jeigu, tarkime, nedirbantis tokio buto gyventojas pripažįstamas veltėdžiu, jam kiekvieno mėnesio mokesčiai už karštą vandenį, dujas ir šildymą didėja maždaug 50 dolerių. Taip įvertino Baltarusijos Ministrų Taryba.

Prezidentas Aleksandras Lukašenka padarė ne vieną pareiškimą apie naujo dekreto tikslus. „Mes galime atleisti 200 tūkstančius – daugiavaikių, sergančiųjų, neįgaliųjų. Žmonės, kurie norėtų dirbti, bet negali dėl gyvenimiškų aplinkybių, – kalbėjo jis dar 2017 metais. – Tačiau kur yra 300 tūkstančių? Dekretas Nr. 3 – tiems 300 tūkstančių, kurie turėtų dirbti, bet nedirba. Mes turime priversti juos dirbti. Štai ir visa ideologija.“

Marija Tarasenko. / RFE/RFnuotrauka

Kreipėsi į teismą

Namų šeimininkė Marija Tarasenko iš Gomelio kol kas vienintelė iš beveik pusės milijono nedirbančių baltarusių, vadinamų „veltėdžiais“, bando per teismą pasiekti, kad dekretas būtų sustabdytas. Moteris tvirtina, kad net nedirbdama dalyvauja finansuojant valstybės išlaidas.

„Mes mokame netiesioginius mokesčius – PVM ir akcizus. Pas mus praktiškai viskas apklijuota akcizais“, – savo poziciją aiškino ji.

„Veltėdžių“ sąrašus Baltarusijoje sudarinėja specialiai sudarytos komisijos užimtumo reikalais prie vykdomųjų komitetų. M. Tarasenko padavė skundą į Gomelio Geležinkelio rajono teismą skundą dėl to, kad jos duomenis įtraukė į bazę neužimtųjų ekonomikoje. Teismo atsakymas ją nustebino.

„Mes kreipėmės su ieškiniu, kad dekretas prieštarauja Konstitucijai, taip pat kas mes dalyvaujame finansuojant valstybės išlaidas. Mums atėjo atsakymas, jog teismas šito nenagrinės, tai ne jo prerogatyva. Nurodė priežastį – neva jokių veiksmų mūsų atžvilgiu nebuvo – už gerklės nepaėmė, į kišenę nelindo, ko mes jaudinamės“, – pasakojo M. Tarasenko. Tokį rajono teismo atsakymą ji apskundė apskrities teismo apeliacinei instancijai.

***

Pagal pirminius Baltarusijos darbo ministerijos duomenis, artimiausiu metu pirmieji 54 tūkst. žmonių, kuriems pritaikytas atnaujintas dekretas, gaus pranešimus su visa komunalinių mokesčių suma už sausį ir vasarį. Valstybinės agentūros „Belstat“ duomenimis, 2018 metais 65 proc. baltarusių gyveno už mažiau, nei 250 dolerių per mėnesį.