Julianas Assange'as suimtas Ekvadoro ambasadoje Londone
Lon­do­no po­li­ci­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė su­ėmu­sI Ju­lia­ną As­san­ge'ą – vy­riau­sy­bių pa­slap­tis vie­ši­nan­čio tink­la­la­pio „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­ją, ku­ris nuo 2012 me­tų slaps­tė­si Ek­va­do­ro am­ba­sa­do­je Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sos­ti­nė­je.

Policijos pranešime sakoma, kad J. Assange'as yra „areštuotas vienoje policijos nuovadoje Londono centre, kur bus laikomas, kol kiek įmanoma greičiau bus pristatytas į Vestminsterio magistrato teismą“.

Tuo metu Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekeretorius Jeremy Huntas padėkojo Kito vyriausybei už bendradarbiavimą.

Atimta pilietybė

Ekvadoro prezidento Lenino Moreno vyriausybė atėmė Ekvadoro pilietybę iš vyriausybių paslaptis viešinančio tinklalapio „WikiLeaks“ įkūrėjo Juliano Assange'o prieš tai, kai jis buvo suimtas šalies ambasadoje Londone, ketvirtadienį pranešė ekvadoriečių diplomatijos vadovas Jose Valencia .

Pasak ministro, 2017 metais J. Assange'ui suteikta Ekvadoro pilietybė iš jo buvo atimta trečiadienį „dėl įvairių neatitikimų jo dokumentuose“.

Smerkia įpėdinio sprendimą

Buvęs Ekvadoro prezidentas Rafaelis Correa ketvirtadienį pavadino dabartinį šalies vadovą Leniną Moreno išdaviku, kai buvo pranešta, kad Londone areštuotas vyriausybių paslaptis viešinančio tinklalapio „WikiLeaks“ įkūrėjas Julianas Assange'as.

„Leninas Moreno, didžiausias išdavikas Ekvadoro ir visos Lotynų Amerikos istorijoje, leido Britanijos policijai užeiti į mūsų ambasadą Londone areštuoti J. Assange'o“, – parašė R. Correa socialiniame tinkle „Twitter“.

„L. Moreno yra parsidavėlis. Tačiau tai, ką jis dabar padarė, yra nusikaltimas, kurio žmonija niekada nepamirš“, – pridūrė R. Correa, 2012 metais, kai ėjo prezidento pareigas, suteikęs J. Assange'ui prieglobstį šalies ambasadoje Londone.

Maskva priminė demokratines laisves

Rusija ketvirtadienį griežtai pasmerkė vyriausybių paslaptis viešinančio tinklalapio „WikiLeaks“ įkūrėjo Juliano Assange'o areštą ir pavadino jį prieš demokratines laisves nukreiptu žingsniu.

„Demokratijos“ ranka spaudžia laisvės gerklę“, – parašė Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova socialiniame tinkle „Facebook“.

J. Assange'as iš ambasados nėra išėjęs nuo 2012-ųjų rugpjūčio, nes baiminosi, kad jei tik išeis iš Ekvadoro diplomatinės teritorijos, bus areštuotas ir išduotas Jungtinėms Valstijoms už tai, kad per „WikiLeaks“ paskelbė tūkstančius slaptų kariuomenės ir diplomatinių pranešimų.

„WikiLeaks“ savo ruožtu apkaltino Ekvadorą „neteisėtai“ atšaukus tinklalapio įkūrėjui suteiktą prieglobstį ir nurodė, kad ambasada pakvietė Didžiosios Britanijos policijos pareigūnus į savo pastatą, kad aktyvistas būtų areštuotas.

„Ekvadoras neteisėtai nutraukė Assange'o politinį prieglobstį, pažeisdamas tarptautinius įstatymus“, – sakoma „Wikileaks“ tviterio paskyroje paskelbtoje žinutėje. Tinklalapis pridūrė, kad ambasadorius „pakvietė Britanijos policiją į ambasadą, ir jis (J. Assange'as) tučtuojau buvo suimtas“.

Praeitą savaitę „WikiLeaks“ per „Twitter“ pacitavo neįvardytų šaltinių informaciją, kad J. Assange'as po „kelių valandų ar dienų“ gali būti išvarytas iš ambasados, bet Ekvadoro užsienio reikalų ministerija tvirtino neketinanti komentuoti „gandų, teorijų ar spėjimų“.

„Aukšto rango šaltinis iš Ekvadoro valstybės departamento „WikiLeaks“ pranešė, kad Julianas Assange'as bus išvarytas artimiausiomis valandomis arba dienomis prisidengus „INA Papers“ skandalo pretekstu, ir kad jau sutarta su Jungtine Karalyste dėl jo arešto“, – sakoma penktadienį socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtoje „WikiLeaks“ žinutėje.

Dokumentų „INA Papers“ paketas buvo paviešintas vasarį. Kaip tvirtinama, jame yra informacijos apie Ekvadoro prezidento Lenino Moreno brolio įkurtos ofšorinės kompanijos „INA Investment“ operacijas. Skelbiama, kad dėl šio nutekinimo Ekvadoro Kongrese buvo surengtas tyrimas, o prezidentui gali grėsti apkalta.

„WikiLeaks“ įkūrėjas gavo prieglobstį ambasadoje Londone 2012 metais, Didžiosios Britanijos teismui nutarus, kad J. Assange'as turi būti išduotas Švedijai, kur jis buvo ieškomas dėl kaltinimų lytiniais nusikaltimais.

Ta byla vėliau buvo nutraukta, bet 47 metų australas tebėra įsitikinęs, kad jam gresia ekstradicija į Jungtines Valstijas, siekiančias teisti jį už tūkstančių įslaptintų dokumentų nutekinimą.

2018-ųjų spalį J. Assange'as pareiškė, jog Kitas mėgina išprašyti jį iš ambasados Londone, ir kad L. Moreno jau priėmė atitinkamą sprendimą, bet dar nenurodė jo vykdyti.

Be to, „WikiLeaks“ įkūrėjas iškėlė bylą Ekvadoro vyriausybei už jo „pagrindinių teisių“ pažeidimą šalies ambasadoje Londone.

Kitas patvirtino, kad nuo 2018-ųjų kovo mėnesio neleidžia J. Assange'ui naudotis internetu ir kaltina jį pažeidus „rašytinį įsipareigojimą“ nesikišti į Ekvadoro užsienio politiką.

Mirties bausmė negresia

„WikiLeaks“ įkūrėjas Julianas Assange'as, kuris ketvirtadienį buvo suimtas Londone, Ekvadorui atšaukus jam suteiktą politinį prieglobstį, nebus perduotas jokiai kitai šaliai, kur jam gali grėsti „kankinimai arba mirties bausmė“, pareiškė Ekvadoro prezidentas.

„Paprašiau Didžiosios Britanijos garantijų, kad ponas Assange'as nebūtų perduotas jokiai šaliai, kur galėtų patirti kankinimus arba jam grėstų mirties bausmė“, – sakė prezidentas Leninas Moreno socialiniame tinkle išplatintame vaizdo įraše.

„Didžiosios Britanijos vyriausybė raštu patvirtino“, kad laikysis šio reikalavimo, pridūrė L. Moreno.

„WikiLeaks“ įkūrėjas gavo prieglobstį Ekvadoro ambasadoje Londone 2012 metais, Didžiosios Britanijos teismui nutarus, kad J. Assange'as turi būti išduotas Švedijai, kur jis buvo ieškomas dėl kaltinimų lytiniais nusikaltimais.

„WikiLeaks“ skelbia pasipiktinimą

Įtakingi veikėjai ir organizacijos, tarp jų JAV Centrinė žvalgybos valdyba (CŽV), siekia sutrypti Juliano Assange'o žmogiškąjį orumą ir įkišti šį dešimčių žurnalistikos premijų laureatą į kalėjimą, ketvirtadienį pareiškė vyriausybių paslaptis viešinantis tinklalapis „WikiLeaks“.

„Jis (J. Assange'as) pelnė dešimtis žurnalistikos apdovanojimų. Nuo 2010-ųjų jis kasmet nominuojamas Nobelio taikos premijai. Tuo metu įtakingos jėgos, tarp jų CŽV, uoliai stengiasi jį dehumanizuoti, delegitimizuoti ir įkalinti“, – rašoma „WikiLeaks“ pareiškime, paskelbtame socialiniame tinkle „Twitter“.

Ketvirtadienį Britanijos policija areštavo „WikiLeaks“ įkūrėją J. Assange'ą, kai Ekvadoras atšaukė jam suteiktą prieglobstį.

„WikiLeaks“ įkūrėjo išdavimo siekia Jungtinės Valstijos, kur jam gresia bausmė už slaptų Valstybės departamento duomenų paviešinimą.

Kuo kaltinamas?

JAV teisingumo departamentas ketvirtadienį pranešė, kad kaltina „WikiLeaks“ įkūrėją Julianą Assange'ą sudarius sąmokslą su buvusia šio vyriausybių paslaptis viešinančio tinklalapio informatore Chelsea Manning įsilaužti į Jungtinių Valstijų vyriausybinius kompiuterinius tinklus.

„WikiLeaks“ įkūrėjas Julianas Assange'as šiandien buvo suimtas Didžiojoje Britanijoje Jungtinių Valstijų ir Didžiosios Britanijos susitarimo dėl ekstradicijos pagrindu dėl kaltinimų sąmokslu įsilaužti į ... slapto JAV vyriausybės kompiuterio tinklus“, – nurodoma departamento pareiškime.

„Kaltinime nurodyta, kad 2010 metų kovo mėnesį J. Assange'as susitarė bendrininkauti su Chelsea Manning“, – sakoma jame.

Pranešime taip pat sakoma, kad australas susitarė „bendrininkauti su Ch. Manning nulaužiant slaptažodį, saugantį Pentagono kompiuterius, susietus su Slapto interneto protokolų nukreipimo tinklo (SIPRNet) sistema, naudojama įslaptintiems dokumentams ir komunikacijai“.

„Jeigu jis bus pripažintas kaltu, didžiausia jam gresianti bausmė bus penkeri metai laisvės atėmimo“, – nurodė Teisingumo departamentas.

Ketvirtadienį britų policijos pareigūnai sulaikė J. Assange'ą Ekvadoro ambasadoje, šios šalies valdžiai atšaukus jam suteiktą prieglobstį.

J. Assange'as buvo suimtas ambasados teritorijoje ir išsiųstas į policijos nuovados areštinę Londono centre. Po kelių valandų J. Assange'o bylą peržiūrėjo Vestminsterio magistratų teismas. Posėdyje dalyvavo ir J. Assange'as.

Didžiosios Britanijos policija po J. Assange'o suėmimo pranešė, kad buvo vadovautasi 2012 metų birželio 29 dienos Vestminsterio magistratų teismo orderiu, išduotu dėl paleidimo už užstatą sąlygų pažeidimo Jungtinėje Karalystėje.

Vėliau Londono policija informavo, kad „Wikileaks“ įkūrėjas buvo suimtas taip pat ir dėl JAV pateikto jo ekstradicijos prašymo.

Australijos žurnalistas J. Assange'as 2012 metais gavo prieglobstį Ekvadoro ambasadoje Londone ir ten gyveno septynerius metus.

Ekvadoro prezidentas Leninas Moreno 2018 metų liepos pabaigoje pareiškė, kad J. Assange'as turės palikti šalies ambasadą, tačiau konkrečių terminų neįvardijo.

Tų pačių metų spalį „WikiLeaks“ įkūrėjas pareiškė, kad Ekvadoras siekia išvaryti jį iš ambasados, o L. Moreno esą jau priėmė sprendimą atšaukti jam suteiktą prieglobstį.

Aktyvistė, kuri iki oficialaus lyties pasikeitimo buvo žinoma kaip Bradley Manningas (Bradlis Maningas), dirbdama analitike JAV kariuomenėje perdavė „WikiLeaks“ daugiau nei 700 tūkst. įslaptintų dokumentų, susijusių su karais Irake ir Afganistane. 2013 metais jai skirta 35 metų kalėjimo bausmė vėliau buvo sušvelninta. 2017 metų gegužę ji išėjo į laisvę.