Johnas Boltonas perspėjo, kad stebi situaciją Venesueloje ir pasiuntė žinutę Rusijai
JAV na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­ta­rė­jas Joh­nas Bol­to­nas pir­ma­die­nį pers­pė­jo, kad Va­šing­to­nas „ne­to­le­ruos“ už­sie­nio ka­ri­nio ki­ši­mo­si į Va­ka­rų pus­ru­tu­lio rei­ka­lus, aiš­kiai tu­rė­da­mas ome­ny­je Ru­si­jos ka­riš­kių at­vy­ki­mą į kri­zės kre­čia­mą Ve­ne­sue­lą.

„Jungtinės Valstijos netoleruos priešiškų karinių galimybių kišimosi į Vakarų pusrutulio bendrus demokratijos, saugumo ir įstatymų viršenybės siekius. Venesuelos kariuomenė turi palaikyti Venesuelos žmones“, – sakoma J. Boltono „Twitter“ žinutėje.

Pareigūnas pridūrė, kad Jungtinės Valstijos „siunčia maisto ir vaistų, kad padėtų Venesuelos žmonėms. Užuot siuntusi branduolinius ginklus galinčius nešti bombonešius ir specialiąsias pajėgas korumpuotam diktatoriui paremti, Rusija turėtų dirbti su tarptautine bendruomene, kad palaikytų Venesuelos žmones.“

Praeitą savaitgalį buvo pranešta, kad į Karakasą atskrido du Rusijos kariniai transporto lėktuvai, atgabenę krovinių ir karių.

Nepriklausomas žurnalistas Javieras Mayorca šeštadienio vakarą pranešė, kad į Venesuelą atskrido du Rusijos kariniai lėktuvai – „Antonov An-124“ ir mažesnis orlaivis.

Anot jo, Venesueloje išsilaipino maždaug šimtas rusų karių, įskaitant Rusijos ginkluotųjų pajėgų Mobilizacijos direktorato vadą generolą Vasilijų Tonkoškurovą.

Amerikos šalių organizacija (OAS) pirmadienį irgi pasmerkė Rusijos karių buvimą Venesueloje.

„Neleistina, kad užsienio vyriausybė vykdytų karinio bendradarbiavimo programas su valdžią uzurpuojančiu režimu... taip pat keliančiu taikai ir saugumui (Vakarų) pusrutulyje“, – sakoma OAS pranešime.

OAS nepripažįsta Venesuelos prezidento Nicolas Maduro vyriausybės ir laikinuoju šalies vadovu laiko opozicijos lyderį Juaną Guaido.