JK policija perspėja dėl „karštligiškos“ retorikos „Brexit“ klausimu
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės po­li­ci­ja ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo ak­ty­vis­tus ir po­li­ti­kus su­švel­nin­ti var­to­ja­mą re­to­ri­ką, kad ne­bū­tų kurs­to­ma „karšt­li­giš­ka“ at­mos­fe­ra dėl „Bre­xit“.

Nacionalinės policijos vadų tarybos (NPCC) pirmininkas Martinas Hewittas sakė, kad viešos figūros turėtų būti atsargios.

„Tai itin emocingas... klausimas, kaip visi žinome, ir akivaizdu, kad visi turės savo nuomonę. Tačiau manau, kad tiems, kas turi platformą ir balsą, tenka atsakomybė perduoti žinią santūriai“, – sakė jis.

Pastaraisiais mėnesiais dėl emocingų protestų prie Britanijos parlamento buvo sustiprintas parlamentarų, ypač „Brexit“ priešininkų, saugumas.

„Dėl viso išstojimo iš ES scenarijaus tvyro neįtikimai karštligiška atmosfera“, – sakė M. Hewittas.

Policija pranešė, kad nusikaltimų, susijusių „Brexit“, skaičius tebėra mažas, bet didėja, ir praėjusią savaitę jų buvo užfiksuota 26 – palyginti su 11 tokių nusikaltimų ankstesnę savaitę. Tarp šių įstatymo pažeidimų yra piktavališkos kalbos internete, puldinėjimas ir plūdimas.

Policijos viršininkas Charlie Hallas, kuris NPCC yra atsakingas už operacijas, taip pat sakė, kad policija padės tik „jei bus absoliučiai būtina“, tokiais su „Brexit“ susijusiais atvejais kaip transporto sutrikimai.

Pagal esamus JK planus, nenumatytiems atvejams bet kur šalyje per 24 val. galima dislokuoti 10 tūkst. pareigūnų, parengtų valdyti riaušes.

Šiuo metu papildomai apmokyta 1 tūkst. policininkų, kuriuos prireikus būtų galima dislokuoti Šiaurės Airijoje.

Klausimas dėl to, kas po „Brexit“ nutiks šiuo metu visiškai atvirai sienai tarp JK provincijos Šiaurės Airijos ir ES narės Airijos, kelia ypač daug nesutarimų.