JK parlamentarai ragina išduoti J. Assange'ą Švedijai
Dau­giau kaip 70 Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos par­la­men­ta­rų vė­lai penk­ta­die­nį par­agi­no vy­riau­sy­bę iš­duo­ti Šve­di­jai tink­la­pio „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­ją Ju­lia­ną As­san­ge'ą, jei tos ša­lies pro­ku­ro­rai nu­spręs vėl par­eikš­ti jam kal­ti­ni­mus dėl iš­ža­gi­ni­mo.

Laiške vidaus reikalų sekretoriui Sajidui Javidui įstatymų leidėjai paragino jį „padaryti viską, kas įmanoma, kad Julianas Assange'as būtų išduotas Švedijai, jei Švedija paprašys jį išduoti“.

Stokholmas prieš dvejus metus nutraukė bylą dėl rimto lytinio nusikaltimo, nes negalėjo apklausti J. Assange'o jam pasiprašius prieglobsčio Ekvadoro ambasadoje Londone.

47 metų australą ketvirtadienį areštavo Britanijos policija. Jis laikomas, kol svarstomas Vašingtono prašymas jį išduoti dėl galimo sąmokslo įsilaužti į vieną Pentagono kompiuterį.

J. Assange'as kaltinimus neigia.