JAV paruošė Rusijai naujų sankcijų, susijusių su Skripalių apnuodijimu
Bal­tie­siems rū­mams pa­teik­tas nau­jų sank­ci­jų Ru­si­jai pa­ke­tas dėl Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je per­nai įvyk­dy­to bu­vu­sio šni­po Ser­ge­jaus Skri­pa­lio ir jo duk­ters ap­nuo­di­ji­mo, rem­da­ma­si in­for­muo­tais šal­ti­niais pra­ne­šė nau­jie­nų agen­tū­ra „Bloom­berg“.

Šioms priemonėms jau pritarė JAV Valstybės ir Iždo departamentai, dabar laukiama galutinio Baltųjų rūmų sprendimo.

Tikslus sankcijų mastas kol kas nežinomas. Vienas „Bloomberg“ šaltinis teigia, kad baudžiamosios priemonės paveiks Rusijos bankų sektorių.

Valstybės departamentas pernai rugpjūtį Rusijai paskelbė pirmąsias sankcijas už įtariamus biologinių ginklų įstatymų pažeidimus ir galimą vaidmenį buvusio dvigubo agento S. Skripalio ir jo suaugusios dukros Julijos apnuodijime Anglijos Solsberio mieste.

Sankcijos už numanomą biologinių ginklų naudojimą buvo paskelbtos visai Rusijos valstybei ir tiesiogiai neliečia rusų verslininkų, pareigūnų ar bendrovių.