Japonija dvejiems metams pratęsė sankcijas Šiaurės Korėjai
Ja­po­ni­ja an­tra­die­nį nu­spren­dė dar dve­jiems me­tams pra­tęs­ti sank­ci­jas Šiau­rės Ko­rė­jai, pra­ne­šė lai­kraš­tis „Mai­ni­chi Shim­bun“.

Šios baudžiamosios priemonės draudžia dvišalį importą ir eksportą, neleidžia įplaukti į Japonijos teritoriją Šiaurės Korėjoje registruotiems ir šios šalies uostuose apsilankiusiems laivams.

Sankcijomis siekiama priversti Pchenjaną imtis konkrečių veiksmų dėl Korėjos pusiasalio denuklearizacijos ir paleisti šalyje kalinamus Japonijos piliečius.

Japonų premjeras Shinzo Abe ne kartą yra sakęs, kad ketina išlaisvinti šiuos piliečius, kuriuos 8-ąjį ir 9-ąjį dešimtmetį pagrobė šiaurės korėjiečių specialiosios tarnybos.

Remiantis oficialiais duomenimis Šiaurės Korėja pagrobė 17 japonų, iš kurių tik penki sugrįžo į tėvynę 2002 metais. Pchenjanas teigia, kad dar aštuoni mirė, o likę keturi apskritai neįvažiavo į Šiaurės Korėją.

Tačiau Tokijas įrodymus dėl jų mirties sufabrikuotais ir tebereikalauja išduoti visus kalinius.

2016 metais Japonija vienašališkai paskelbė sankcijas Pchenjanui dėl jo atliktų raketų bandymų.