Italija ir Austrija išardė tarptautinį ginklų tiekimo mafijai tinklą
Ita­li­ja ir Aus­tri­ja iš­ar­dė tarp­tau­ti­nį gink­lų kon­tra­ban­dos tink­lą, ku­ris par­ūpi­no or­ga­ni­zuo­tai nu­si­kal­tė­lių gru­puo­tei „Ca­mor­ra“ 800 šau­na­mų­jų gink­lų, įskai­tant „ka­ro gink­lus“, an­tra­die­nį sa­kė par­ei­gū­nai.

Buvo areštuoti 22 žmonės, tarp jų tėvas ir sūnus ginklininkai iš Austrijos, nelegaliai tiekę Neapolio nusikaltėlių sindikatui ginklus su pašalintais serijos numeriais.

„Šis klanas ginklavosi norėdamas pradėti karą su kitais klanais“, – spaudos konferencijoje Europos teisminio bendradarbiavimo padalinyje (Eurojuste) Hagoje sakė Neapolio prokurorė Ivana Fulco.

Pasak jos, per metus trukusį italų tyrimą buvo areštuoti keli „Camorra“ kurjeriai, o galiausiai pėdsakai nuvedė prie dviejų ginklininkų Austrijoje.

Žinoma, kad šie austrai minimai italų mafijai pardavė daugiau kaip 800 naujų pistoletų, 50 Kalašnikovo automatų ir 10 pistoletų kulkosvaidžių „Scorpion“, kurių bendra vertė – 500 tūkst. eurų.

Dar beveik 100 ginklų ir daugybė amunicijos buvo surasti slėptuvėse keliose vietose Austrijoje, nurodė Eurojustas.

„Kai kurie iš šių (ginklų) yra karo ginklai“, – sakė Eurojusto narys iš Italijos Filippo Spiezia.

Vienas asmuo buvo areštuotas Prancūzijoje, kur „Camorra“ taip pat bandė nusipirkti ginklų, sakė prokurorė I. Fulco.

„Camorra“ yra viena iš trijų pagrindinių Italijos organizuotų nusikaltėlių grupuočių. Kitos yra Sicilijos „Cosa Nostra“, paprastai vadinama mafija, ir Kalabrijos regiono „'Ndrangheta“.

Gruodžio mėnesį Eurojustas paskelbė, kad šešiose Europos ir Pietų Amerikos valstybėse buvo areštuota maždaug 90 įtariamų „'Ndrangheta“ gangsterių.