Ispanijoje pagal arešto orderį suimtas buvęs Venesuelos generolas
Bu­vęs Ve­ne­sue­los ge­ne­ro­las Hu­go Car­va­ja­lis, ku­ris val­dant Hu­go Cha­ve­zui va­do­va­vo ka­ri­nei žval­gy­bai, penk­ta­die­nį Mad­ri­de bu­vo areš­tuo­tas pa­gal JAV or­de­rį dėl ko­kai­no kon­tra­ban­dos, pra­ne­šė šal­ti­niai po­li­ci­jo­je ir JAV tei­sin­gu­mo de­par­ta­men­tas.

H. Carvajalį Ispanijos policija sulaikė jo sūnaus namuose.

Neseniai buvusio generolo pavardė antraštėse mirgėjo dėl jo pareikštos paramos Venesuelos opozicijos lyderiui Juanui Guaido.

JAV teisingumo departamento pareiškime sakoma, kad jei bus nuteistas už sąmokslą įvežti į Jungtines Valstijas kokaino, H. Carvajaliui grės įkalinimas iki gyvos galvos.

2013 metais Floridos teismas apkaltino jį 2004–2010 metais dirbus Kolumbijos narkotikų kontrabandininkams. 2014-aisiais H. Carvajalis buvo areštuotas Olandijos autonominėje valdoje Aruboje, kur jis buvo Venesuelos konsulas, bet paskui pasinaudodamas diplomatine neliečiamybe jis pabėgo atgal į Venesuelą.

H. Carvajalis buvo aukščiausio rango karininkas, deklaravęs paramą J. Guaido. Tai darydamas H. Carvajalis pareiškė, kad šešerius metus trunkantis Nicolas Maduro prezidentavimas buvo katastrofa.

Tuomet N. Maduro nušalino H. Carvajalį, kuris buvo apkaltintas išdavyste.