Iš Venesuelos opozicijos lyderio atimta teisinė neliečiamybė
Ve­ne­sue­los kons­ti­tu­ci­nė asamb­lė­ja an­tra­die­nį at­ėmė tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę iš opo­zi­ci­jos ly­de­rio Jua­no Guai­do ir su­tei­kė kri­zės kre­čia­mos ša­lies teis­mui įga­lio­ji­mus vyk­dy­ti jo bau­džia­mą­jį per­se­kio­ji­mą.

Prezidento Nicolas Maduro iniciatyva įkurtos konstitucinės asamblėjos pirmininkas Diosdado Cabello paskelbė, kad vienbalsiai nuspręsta leisti Aukščiausiajam Teismui teisti J. Guaido.

Tuo metu pats opozicijos lyderis, anksčiau šiemet pasiskelbęs laikinuoju Venesuelos vadovu ir pripažįstamas per 50 valstybių, pareiškė, jog dėl to nežada atsižadėti savo siekio nuversti N. Maduro.

„Žmonės yra pasiryžę (tai padaryti), ir niekas mūsų nesustabdys“, – žurnalistams ir savo šalininkams sakė J. Guaido.

„Kelio atgal šiame procese nėra“, – pridūrė jis.