Irano Revoliucinė gvardija paskelbta teroristine organizacija
Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas (Do­nal­das Tram­pas) pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad Va­šing­to­nas skel­bia Ira­no eli­ti­nę Re­vo­liu­ci­nę gvar­di­ją te­ro­ris­ti­ne or­ga­ni­za­ci­ja.

Pranešime D. Trumpas sakė, jog šiuo „beprecedenčiu“ žingsniu „pripažįsta realybę, kad Iranas yra terorizmą remianti valstybė, o Irano Revoliucinė gvardija aktyviai dalyvauja, finansuoja ir propaguoja terorizmą kaip valstybės valdymo įrankį“.

Islamo revoliucinės gvardijos korpusas buvo įkurtas po 1979 metų Irano islamo revoliucijos. Jo pagrindinis uždavinys yra ginti klerikalinį režimą – kitaip negu tradicinių kariuomenės dalinių, saugančių šalies sienas.

Revoliucinė gvardija Irane įgijo itin didelę įtaką, įskaitant reikšmingus ekonominius interesus.

Vienas svarbiausių gvardijos padalinių yra Kudso (Jeruzalės) pajėgos, padedančios Irano sąjungininkams Vidurio Rytų regione, įskaitant Sirijos prezidentą Basharą al Assadą ir Libano šiitų sukarintą grupuotę „Hizbollah“.

D. Trumpo administracija jau yra paskelbusi didelio masto sankcijų Iranui, praeitais metais pasitraukusi iš daugiašalio susitarimo, pagal kurį Teheranas smarkiai apribojo savo branduolinę programą.

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienį pasveikino JAV sprendimą ir pareiškė, kad amerikiečių prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sureagavo „į mano prašymą“.

„Ačiū, mano mielas drauge, JAV prezidente Donaldai Trumpai, kad nusprendėte paskelbti Irano revoliucijos gvardiją teroristine organizacija“, – pareiškime nurodė B. Netanyahu, likus dienai iki visuotinių rinkimų, per kuriuos jis sieks užsitikrinti penktą kadenciją premjero poste.

„Ačiū, kad atsakėte į dar vieną mano svarbų prašymą, tarnaujantį mūsų valstybių bei regiono šalių interesams“, – pridūrė jis.