Guterresas: pereinamasis laikotarpis Sudane turi atitikti žmonių demokratinius lūkesčius
Jung­ti­nių Tau­tų ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius An­to­nio Gu­ter­re­sas ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis Su­da­ne po pre­zi­den­to Oma­ro al Bas­hi­ro nu­ver­ti­mo tu­ri ati­tik­ti žmo­nių „de­mo­kra­ti­nius lū­kes­čius“.

A. Guterresas ragina „visus laikytis rimties ir kuo didesnio santūrumo“, JT vadovą cituoja jo atstovas.

Sudano gynybos ministras Awadas Ibnoufas per valstybinę televiziją anksčiau ketvirtadienį pareiškė, kad kariuomenė sulaikė šalies prezidentą O. al Bashirą.

A. Ibnoufas taip pat paskelbė, kad vadovavimą Sudanui artimiausiems dvejiems metams perima laikinoji kariuomenės taryba, suspenduojama šalies konstitucija, uždaromos sienos bei oro erdvė.

JT generalinis sekretorius sakė besiviliantis, kad „per tinkamą ir įtraukiantį pereinamąjį laikotarpį bus realizuoti Sudano žmonių demokratiniai lūkesčiai“, nurodė A. Guterreso atstovas Stephane'as Dujarricas.

Tuo metu O. al Bashiro nuvertimo reikalaujančių protestų organizatoriai kariškių įvykdytą prezidento suėmimą pavadino to paties „režimo įvykdytu perversmu“ ir pažadėjo nenutraukti savo kampanijos.

O. al Bashiras vadovavo Sudanui nuo 1989 metų perversmo ir buvo vienas ilgiausiai dirbusių Afrikos šalių prezidentų.

Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) jam yra iškėlęs kaltinimų karo nusikaltimais ir genocidu dėl Sudano vyriausybės veiksmų Darfūro regione.

JT atstovas pabrėžė, jog A. Guterresas nekart yra raginęs Sudaną bendradarbiauti su TBT, tačiau pridūrė, jog Jungtinės Tautos negali komentuoti konkrečių atvejų, susijusių su teismo išduotais arešto orderiais.

Penktadienį turėtų įvykti JT Saugumo Tarybos posėdis dėl įvykių Sudane, kuris suvaidino svarbų vaidmenį siekiant taikos regione.

Tarpininkaujant Sudanui buvo sudaryti du svarbūs taikos susitarimai: Pietų Sudane ir Centrinės Afrikos Respublikoje.