Gaujų karai Čikagoje: šaudynės per kūdikio sutiktuves
Či­ka­go­je sa­vait­ga­lį per šau­dy­nes kū­di­kio su­tik­tu­vių šven­tės me­tu bu­vo su­žeis­ti še­ši žmo­nės, tarp jų du vai­kai. Po­li­ci­ja įta­ria, kad du vy­rai šį iš­puo­lį su­ren­gė ker­šy­da­mi už anks­tes­nį konf­lik­tą tarp gau­jų na­rių.

Pareigūnai turi labai mažai informacijos apie tai, kas nutiko per šeimos susibūrimą Čikagoje, nes liudininkai nebendradarbiauja su policija. Visgi tyrėjai tikisi, kad vaikų patirti rimti sužalojimai paskatins kai kuriuos asmenis kalbėti, sekmadienį sakė policijos atstovas spaudai.

„Tai išties labai tragiškas incidentas. Dėl gyvybės kovoja du vaikai – aštuonerių ir dešimties metų amžiaus“, – sakė Čikagos policijos atstovas spaudai Anthony Guglielmi.

Vienas aštuonmetis buvo pašautas į krūtinę ir nugarą, o dešimtmetei mergaitei kulka pataikė į koją. Abu vaikai yra kritinės, bet stabilios būklės.

Mažiausiai tuzinas žmonių šeštadienį buvo susirinkę į kūdikio sutiktuvių šventę, bet maždaug 18 val. 30 min. prie balionais papuošto namo pėsčiomis atėję du vyrai ėmė šaudyti į šventės dalyvius, sakė policijos atstovas.

Vienas aštuonmetis buvo pašautas į krūtinę ir nugarą, o dešimtmetei mergaitei kulka pataikė į koją. Abu vaikai yra kritinės, bet stabilios būklės. Taip pat buvo pašauti dar keturi žmonės – trys vyrai, kuriems nuo 23 iki 48 metų, bei viena 29 metų amžiaus moteris. Moteris kritinės būklės buvo paguldyta į ligoninę. Dviejų jaunesnių vyriškių būklė stabili, o apie vyriausio sužeisto vyro būklę duomenų neturima.

A. Guglielmi sakė, jog taip pat neturi informacijos, ar sužeista moteris nėra nėščioji, kurios kūdikio sutiktuvių šventė vyko to namo kieme.

Prasidėjus šaudynėms žmonės puolė į namą slėptis. Kieme žaidę vaikai lipo vienas per kitą, kad greičiau pro namo duris patektų į vidų.

Išpuolis surengtas Čikagos pietinėje dalyje esančiame Vest Englvudo rajone. Tyrėjai turi duomenų, jog tai galėjo būti kerštas už anksčiau įvykusį incidentą, sakė policijos atstovas.

„Tai dalis didesnio tame rajone vykstančio konflikto“, – sakė A. Guglielmi.

Dar vienos šaudynės įvyko sekmadienį ryte už maždaug trijų kvartalų nuo namo, prie kurio šaudyta šeštadienį. Kol kas nežinoma, ar šie įvykiai susiję.

Policijai sunkiai sekasi pažaboti smurtą Čikagoje – trečiajame pagal dydį šalies mieste. Praėjusiais metais čia buvo įvykdyta 561 žmogžudystė – daugiau nei Niujorke ir Los Andžele kartu sudėjus.