Galimai sutrukdyta Rusijos specialiųjų tarnybų remtam teroro aktui Ukrainoje
Ukrai­nos sau­gu­mo tar­ny­ba (SBU) penk­ta­die­nį pa­skel­bė, kad su­lai­kė Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos spe­cia­lių­jų tar­ny­bų už­ver­buo­tą šiau­rės ry­ti­nio Char­ko­vo mies­to gy­ven­to­ją, ga­li­mai pla­na­vu­sį me­tro­po­li­te­no sto­ty­je de­to­nuo­ti sprogs­ta­mą­jį įren­gi­nį.

„Ukrainos saugumo tarnybos operatyvininkai nustatė, jog RF specialiosios tarnybos užverbavo Charkovo gyventoją, kad suorganizuotų teroro aktą vienoje iš metropoliteno stočių“, – sakoma SBU pranešime.

Pasak pareigūnų, buvo siekiama nužudyti daug žmonių ir destabilizuoti situaciją šalyje prezidento rinkimų, vyksiančių kovo 31-ąją, išvakarėse.

SBU pranešime teigiama, kad „RF specialiųjų tarnybų atstovai“ perdavė minimam asmeniui sprogstamąjį įrenginį, aktyvuojamą telefono skambučiu, instruktavo, kaip pasiruošti atakai, ir sumokėjo 15 tūkst. dolerių (13 tūkst. eurų).

Ukrainiečių SBU pareigūnai aptiko to vyro slėptuvę ir pakeitė tikrą sprogstamąjį įrenginį muliažu, sakoma pranešime.

Sulaikytajam pareikšti įtarimai dėl pasikėsinimo surengti teroro aktą.