Federica Mogerini: ES neketina pripažinti Krymo Rusijos dalimi
Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys ne­tu­ri pa­mirš­ti Kry­mo prob­le­mos ir tu­rė­tų to­liau vie­nin­gai lai­ky­tis šiuo klau­si­mu, pir­ma­die­nį par­eiš­kė blo­ko už­sie­nio po­li­ti­kos va­do­vė Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni.

„Mums reikia vienybės. Taip pat reikia, kad Krymo tema liktų mūsų prioritetų sąraše“, – sakė ji per ES užsienio reikalų ministrų susitikimą Briuselyje.

F. Mogerini priminė, kad ES neketina pripažinti Krymo Rusijos dalimi, nes laiko šį pusiasalį Ukrainos teritorija. Prieš penkerius metus Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją ji pavadino „neigiamu mūsų Europos istorijos momentu“.

ES diplomatijos vadovė paragino ištirti pranešimus apie žmogaus teisių pažeidimus Kryme.

Ji taip pat išreiškė susirūpinimą dėl „didėjančios Sevastopolio militarizacijos“. „Tai neigiamai paveikė padėtį visame Juodosios jūros regione“, – perspėjo F. Mogerini.

Kalbėdama apie praėjusių metų incidentą Kerčės sąsiauryje, kai Rusijos pajėgos apšaudė ir perėmė tris Ukrainos laivus, F. Mogerini dar kartą paragino Rusiją nedelsiant ir be išankstinių sąlygų paleisti sulaikytus ukrainiečių laivų įgulų narius.