EŽTT apskųstas draudimas rengti gėjų eitynes Sankt Peterburge
Eu­ro­pos Žmo­gaus tei­sių Teis­mui aps­kųs­tas 2017 me­tais pa­skelb­tas drau­di­mas Sankt Pe­ter­bur­ge reng­ti ho­mo­sek­sua­lių as­me­nų ei­ty­nes, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Ru­si­jos LGBT ju­dė­ji­mo ak­ty­vis­tas Ni­ko­la­jus Alek­se­je­vas.

„EŽTT apskųsti draudimai rengti 2017 metų gruodį Sankt Peterburge planuotas gėjų eitynes ir du LGBT mitingus“, – savo „Twitter“ paskyroje parašė N. Aleksejevas.

Jis priminė, kad Rusijos Aukščiausiasis Teismas 2018 metų lapkričio 2-ąją atmetė kasacinį skundą šiuo klausimu.