Europos Parlamentas: britams ES vizų nereikės
Eu­ro­pos Par­la­men­to ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį pri­ta­rė tei­sės ak­tui, pa­gal ku­rį Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pi­lie­čiai, net jei „Bre­xit“ bus įgy­ven­din­tas be su­si­ta­ri­mo, ga­lės be vi­zų lan­ky­tis Šen­ge­no erd­vei pri­klau­san­čio­se vals­ty­bė­se.

EP Teisingumo komitetas pritarė to teisės akto tekstui, kuris jau turėjo Europos Sąjungos narių palaikymą ir dabar turėtų būti oficialiai patvirtintas.

JK ruošiasi išstoti iš ES, ir tai gali įvykti jau kitą savaitę, tačiau minimas teisės aktas leis lankytojams iš Jungtinės Karalystės iki 90 dienų be vizų būti Šengeno erdvėje.

Ar tai bus įgyvendinta, priklausys nuo to, ar JK užtikrins abipuses teises ES piliečiams, tačiau Londonas jau yra tai pažadėjęs, o pats teisės akto principas sulaukė didelio palaikymo.

Visgi Briuselyje kilo nesutarimų dėl teisės akto formuluotės, kai Madrido paragintos šalys narės įstatymo projekto pastabose pavadino Gibraltarą – Ispanijos pietiniame pakraštyje įsikūrusią britų valdomą teritoriją – „britų karūnos kolonija“.

Jungtinės Tautos Gibraltarą laiko kolonijinio valdymo „neautonomine teritorija“, bet Londonas tvirtina, kad tai yra dalis „JK šeimos“. Be to, Gibraltaro gyventojai nori išlikti britų kraštu: per 2002 metų referendumą jie pasisakė prieš pasiūlymą, kad Britanija valdytų teritoriją bendrai su Ispanija.

Gibraltarą, britų dar vadinamą Uola, JK valdo nuo 1713 metų, tačiau Ispanija jau seniai reiškė pretenzijas į šią teritoriją.