Estijos saugumo ataskaitoje – apmaudus pripažinimas: buvęs kolega dirbo Rusijos FSB
Es­ti­jos sau­gu­mo po­li­ci­ja (Ka­Po) ko­vo pa­bai­go­je iš­siaiš­ki­no, kad vie­nas jos bu­vęs dar­buo­to­jas bend­ra­dar­bia­vo su Ru­si­jos fe­de­ra­li­ne sau­gu­mo tar­ny­ba (FSB), penk­ta­die­nį pra­ne­šė par­ei­gū­nai.

Vladimiras Kulikovas, pastaruoju metu dirbęs dziudo treneriu, buvo suimtas kovo 26 dieną. Anksčiau jis yra dirbęs KaPo ir paliko šią agentūrą 2012 metais. Kaip rodo tyrimo informacija, išėjęs iš KaPo jis pradėjo dirbti rusijai.

Dirbdamas Saugumo policijoje V. Kulikovas buvo apdovanotas Estijos prezidento Erelio Kryžiaus ordinu, taip pat yra išrinktas KaPo geriausiu metų darbuotoju. Dirbdamas šioje tarnyboje jis taip pat buvo sužeistas.

KaPo pareiškė laikanti šį incidentą itin apmaudžiu.

Naudojasi jaunimu

Estijos saugumo policija (KaPo) penktadienį paskelbė, kad Rusijos specialiosios tarnybos ir toliau stengiasi naudotis šalies rusakalbiu jaunimu, padėdamos Kremliui siekti savo geopolitinių tikslų.

„Tarp įsidėmėtinų įrankių socialinei sumaiščiai kelti yra bendroji Rusijos ambasados Estijoje ir vietos Puškino instituto programa. Ji leidžia Estijoje gyvenantiems jaunuoliams studijuoti Rusijos universitetuose ir yra finansuojama Rusijos užsienio reikalų ministerijos agentūros... „Rossotrudničestvo“, – sakoma KaPo metinėje ataskaitoje.

Tarnybos teigimu, ši programa specialiai pritaikyta rusakalbiams jaunuoliams, kuriuos Kremlius laiko potencialiais „Rusijos pasaulio“ minties propaguotojais.

Metinėje ataskaitoje rašoma, kad Maskva taip pat mėgina įtraukti jaunimą į Rusijos „nesantaikos kurstymo“ politiką per įvairius renginius ir projektus.

Kaip pavyzdį KaPo pateikė vieną pernai lapkritį Maskvoje vykusį Rusijos ir Estijos jaunimo forumą, surengtą po panašaus 2017 metais Sočyje organizuoto suvažiavimo.

„Per forumą buvo mėginta sukurti platformą bendriems Rusijos ir Estijos jaunimo projektams... Iš tikrųjų jis tarnavo Kremliaus įtakos darymui: tai buvo mėginimas pasinaudoti aktyviuoju jaunimu siekiant įskiepyti ES valstybėms narėms labiau prokremlišką požiūrį ir sulaužyti sankcijas“, – rašo KaPo.

Agentūros duomenimis, tokiomis programomis ir renginiais prisidengiama masiškai renkant asmeninius duomenis siekiant atpažinti žmones, kuriais ateityje galima būtų pasinaudoti.

„Estijoje Rusijos ambasadai, vietos įtakingiems aktyvistams ir kai kuriems estų švietimo darbuotojams pavesta siųsti talentus į renginius Rusijoje“, – pabrėžia saugumo tarnyba.

„Švietimo srityje su jaunimu dirbantys asmenys ir tam tikrų mokyklų rusakalbiai mokytojai skatinami dalyvauti įtartinuose renginiuose – jie pateikiami kaip apdovanojimas už gerus akademinius pasiekimus ar užmokyklinę veiklą“.

„Iš tikrųjų šie renginiai padeda Kremliui skleisti savo įtaką ir, deja, yra kanalas, leidžiantis Rusijos specialiosioms tarnyboms verbuoti jaunus talentus“, – nurodoma metinėje ataskaitoje.