Estijos prezidentė pasiūlė premjerui J. Ratas formuoti naują vyriausybę
Es­ti­jos pre­zi­den­tė Kers­ti Kal­ju­laid, an­tra­die­nį vie­šė­da­ma Por­tu­ga­li­jo­je, pa­si­ra­šė spren­di­mą pa­skir­ti ka­den­ci­ją bai­gian­tį prem­je­rą Ju­ri Ra­tas kan­di­da­tu for­muo­ti nau­ją vy­riau­sy­bę, par­la­men­tui at­me­tus anks­tes­nį jos pa­si­rin­ki­mą.

Valstybės vadovė susitiko su visais parlamentinių frakcijų lyderiai ir po šių konsultacijų nutarė pasiūlyti formuoti vyriausybę Centro partijos pirmininkui J. Ratas.

„Dabar Juri Ratas uždavinys – suformuoti vyriausybę, kurios kiekvienas narys gerbtų mūsų konstitucijos dvasią ir puoselėtų į mūsų konstituciją įrašytas vertybes“, – prezidentūra citavo K. Kaljulaid.

Pirmadienį Estijos parlamentas atsisakė suteikti įgaliojimus suformuoti naują vyriausybę Kaiai Kallas, kurios Reformų partija per praeitą mėnesį vykusius rinkimus gavo daugiausiai balsų.

K. Kaljulaid pasiūlė K. Kallas kandidatūrą balandžio 5-ąją, bet Reformų partija nebūtų galėjusi sukurti daugumą turinčios koalicijos, nes kartu su ją sutikusiais palaikyti socialdemokratais turėtų tik 44 mandatus 101 vietos parlamente.

J. Ratas turi per dvi savaites supažindinti parlamentą su būsimos vyriausybės formavimo principais ir užsitikrinti įstatymų leidėjų palaikymą.

Premjeras ketina tai padaryti trečiadienį, kadangi kitos trys į parlamentą patekusios partijos – Centro partija, Konservatyvioji liaudies partija (EKRE) ir „Isamaa“ („Tėvynė“) – jau yra sudariusios koalicijos sutartį. Šios trys partijos turi iš viso 56 mandatus, tad galėtų sudaryti daugumos vyriausybę.