Estijos parlamentas neleido laimėjusiai partijai suformuoti vyriausybės
Es­ti­jos par­la­men­tas pir­ma­die­nį at­si­sa­kė su­teik­ti Kaiai Kal­las, ku­rios Re­for­mų par­ti­ja per pra­ei­tą mė­ne­sį vy­ku­sius rin­ki­mus ga­vo dau­giau­siai bal­sų, įga­lio­ji­mus su­for­muo­ti nau­ją vy­riau­sy­bę.

Įstatymų leidėjai 53 balsais prieš 45 ir dar dviem deputatams nebalsavus atmetė pasiūlymą, kad teisė formuoti vyriausybę būtų suteikta K. Kallas.

Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid balandžio 5-ąją pasiūlė vyriausybę formuoti, kurios liberali Reformų partija per kovo 3-ąją įvykusius rinkimus gavo daugiausiai balsų. Tačiau Reformų partija nebūtų galėjusi sukurti daugumą turinčios koalicijos, nes kartu su ją sutikusiais palaikyti socialdemokratais turėtų tik 44 mandatus 101 vietos parlamente.

Kitos trys į parlamentą patekusios partijos – Centro partija, Konservatyvioji liaudies partija (EKRE) ir „Isamaa“ („Tėvynė“) – jau yra sudariusios koalicijos sutartį. Planuojama, kad dabartinis vyriausybės vadovas Juri Ratas (Jūris Ratas) balandžio 29 dieną prašys parlamento suteikti jam įgaliojimus formuoti vyriausybę. Šios trys partijos turi iš viso 56 mandatus, tad galėtų sudaryti daugumos vyriausybę.