ES žada paramą Airijai, nepaisant to, koks bus „Brexit“
Eu­ro­pos Są­jun­ga „vi­siš­kai pa­lai­kys Ai­ri­ją“, kad ir koks „Bre­xit“ sce­na­ri­jus įvyk­tų, pir­ma­die­nį par­eiš­kė Dub­li­ne vie­šin­tis vy­riau­sia­sis Bend­ri­jos de­ry­bi­nin­kas Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės iš­sto­ji­mo iš ES klau­si­mu Mi­che­lis Bar­nier.

M. Barnier taip pat perspėjo JK, kad jei ji pasitrauktų iš ES be jokio susitarimo, Briuselis nepradėtų derybų dėl prekybos, kol nebūtų išspręstas Airijos ir Šiaurės Airijos sienos klausimas.

„Dėl nieko nediskutuosime su JK, kol nebus sutarties dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, piliečių teisių ir finansinio susitarimo“, – sakė jis.

Visos trys problemos aptariamos „Brexit“ susitarime, kurį lapkritį sudarė Londonas ir 27 ES šalių lyderiai, tačiau jį jau tris kartus yra atmetęs JK parlamentas.

„Kieto“ „Brexit“ šalininkai prieštarauja susitarimo nuostatoms, dėl kurių JK gali ilgam likti ES muitų sąjungoje, nes tai neleistų Londonui sudarinėti prekybos sutarčių su kitomis valstybėmis.

ES nesutinka iš naujo derėtis dėl „Brexit“ sąlygų, tačiau M. Barnier pirmadienį pareiškė, kad politinė deklaracija dėl būsimų prekybos santykių gali būti pakoreguota „itin greitai“.

JK vyriausybė šiuo metu derasi su opozicine Leiboristų partija bandydamos rasti kompromisą, kad šalyje baigtųsi politinė krizė.

Airijos premjeras Leo Varadkaras sakė palaikantis valdančiųjų ir opozicijos derybas Londone.

„Nuoširdžiai tikiuosi, jog bus įmanoma surasti pakankamą kompromisą, kad būtų galima ratifikuoti pasitraukimo susitarimą“, – pareiškė jis.

„Esame atviri („Brexit“) termino atidėjimui, kad leistume vykti šioms diskusijoms“, – pridūrė L. Varadkaras.