ES vis dar laukia Londono prašymo atidėti „Brexit“
Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­de­riai dar ne­ga­vo laiš­ko iš Jung­ti­nės Ka­tra­lys­tės vy­riau­sy­bės va­do­vės The­re­sos May  su pra­šy­mu ati­dė­ti „Bre­xit“, tre­čia­die­nį, Bend­ri­jos vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo iš­va­ka­rė­se, sa­kė vie­nas blo­ko par­ei­gū­nas.

„Susidūriau su problema, nes, kalbant atvirai, neturiu jums jokios naujos informacijos“, – sakė ES aukšto rango pareigūnas prieš dvi dienas truksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą, kuriame būtų svarstomas toks prašymas.

„Negavome laiško iš ministrės pirmininkės Th. May. Jokia kita forma negavome prašymo iš Jungtinės Karalystės pratęsti išstojimo procesą pagal ES sutarties 50-ąjį straipsnį“, – sakė pareigūnas.

Anksčiau buvo pranešta, kad Th. May planuoja prašyti kolegų suteikti daugiau laiko.

„Šiuo metu JK prašymo nėra. Galbūt jį dar gausime, o gal ir ne“, – sakė ES pareigūnas.

Th. May svarsto, ar prašyti neilgo pratęsimo, kad būtų galima priimti „Brexit“ reikalingus teisės aktus, ar visgi prašyti atidėti išstojimą ilgesniam laikui, kad būtų galima peržiūrėti visą „Brexit“ strategiją.

Jei „Brexit“ procesas nebus pratęstas, Jungtinė Karalystė po devynių dienų paliks Europos Sąjungą nesudarius jokio susitarimo.

„Ką galiu dabar pasakyti? Neturiu pagrindo spėlioti, koks galėtų būti terminas“, – sakė pareigūnas.

„Manau, 27 (lyderiai) aptars „Brexit“ atsižvelgdami į tai, kokia bus tuo metu padėtis“, – pridūrė jis.

Vienas Dauningo gatvės atstovas britų visuomeniniam transliuotojui BBC sakė, kad premjerė prašys neilgo „Brexit“ atidėjimo.