ES šaukia skubų viršūnių susitikimą, perspėja apie „Brexit“ be sutarties pavojų
Eu­ro­pos Są­jun­ga penk­ta­die­nį su­šau­kė vals­ty­bių na­rių ly­de­rių su­si­ti­ki­mą, pers­pė­da­ma, kad da­bar yra „ti­kė­ti­nas sce­na­ri­jus“, kad Jung­ti­nei Ka­ra­lys­tei ba­lan­džio 12-ąją ga­li tek­ti pa­lik­ti Bend­ri­ją ne­tu­rint jo­kio su­si­ta­ri­mo.

„Atsižvelgęs į tai, kad Bendruomenių Rūmai atmetė išstojimo susitarimą, nusprendžiau balandžio 10-ąją sušaukti Europos Vadovų Tarybą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Donaldas Tuskas.

Britų parlamentui atmetus „Brexit“ susitarimą, vienas EVT pareigūnas nedelsdamas informavo, kad „Brexit“ bus atidėtas iki balandžio 12 dienos, kaip buvo nuspręsta per praėjusią savaitę vykusį ES vadovų susitikimą.

JK ministrė pirmininkė Theresa May turės iki to laiko parengti alternatyvų planą dėl sklandaus „Brexit“ ir bus paprašyta pristatyti jį savo 27 kolegoms iš likusių ES šalių per neeilinį posėdį.

„Tikimės, kad JK iki tol pasiūlys sprendimą, kad Europos Vadovų Taryba turėtų laiko jį apsvarstyti“, – nurodė vienas šaltinis EVT. Jis pridūrė, kad Th. May bus pakviesta dalyvauti „susitikimo pradžioje“.

Tuo metu Europos Komisijos atstovė padidino spaudimą Londonui parengti planą dėl sklandaus JK išstojimo, leisdama suprasti, kad kitu atveju abiejų šalių laukia staigios „skyrybos“.

„(Išstojimo) be sutarties balandžio 12 dieną scenarijus dabar yra tikėtinas. ES ruošėsi tam nuo 2017 metų gruodžio ir dabar yra visiškai pasirengusi (išstojimo) be sutarties balandžio 12 dienos vidurnaktį scenarijui“ – sakė ji.

„ES tebelieka vieninga. Susitarimo dėl išstojimo privalumai, tokie kaip pereinamasis laikotarpis, jokiu būdu nebus atkartoti pagal (išstojimo) be sutarties scenarijų. Mini sandoriai atskiriems (ekonomikos) sektoriams nėra svarstytini“, – pridūrė atstovė.