ES: „Brexit“ sunkina neaiški padėtis Londone
Eu­ro­pos Są­jun­gai pir­mi­nin­kau­jan­ti Ru­mu­ni­ja an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad dėl pa­sta­ro­jo me­to įvy­kių Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je su­nkiau prog­no­zuo­ti, ko lauk­ti iš šią sa­vai­tę vyk­sian­čio ES vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo, per ku­rį bri­tų prem­je­rė The­re­sa May vei­kiau­siai pra­šys Bend­ri­jos ati­dė­ti „Bre­xit“.

Rumunijos Europos reikalų ministro George Ciambos teigimu, „šiuo metu didžiausias iššūkis yra tas, kad (padėtis) tampa vis labiau miglota“.

Tokius komentarus jis išsakė diena po to, kai britų Bendruomenių Rūmų pirmininkas Johnas Bercow uždraudė vėl balsuoti dėl vyriausybės siūlomos „Brexit“ sutarties, nebent joje būtų reikšmingų pakeitimų.

Th. May pastaruoju metu mėgina užsitikrinti jau dukart jos vyriausybės išsiderėtą susitarimą atmetusių oponentų paramą.

Pasak G. Ciambos, „pasigendame aiškumo kalbant apie Londono (veiksmus). Akivaizdu, kad aiškumo nėra“.

ES lyderiai ketvirtadienį susirinks Briuselyje svarstyti, ar leisti Jungtinei Karalystei atidėti išstojimo datą, ir, jeigu taip, kokiam laikui.