EP siūlo atidėti „Brexit“ ne ilgiau kaip iki balandžio 18-osios
Eu­ro­pos Par­la­men­to pir­mi­nin­kas An­to­nio Ta­ja­ni ket­vir­ta­die­nį nu­ro­dė ne­no­rįs, kad „Bre­xit“ bū­tų ati­dė­tas il­giau kaip iki ba­lan­džio 18 die­nos, nes prieš­in­gu at­ve­ju ga­li bū­ti su­trik­dy­ti ge­gu­žę vyk­sian­tys Eu­ro­pos Są­jun­gos įsta­ty­mų lei­džia­mo­sios ins­ti­tu­ci­jos rin­ki­mai.

„Norime, kad atidėjimas būtų kuo trumpesnis ir truktų ne ilgiau kaip iki balandžio 18 dienos“, – sakė A. Tajani paskutinę dabartinės sudėties parlamento darbo dieną.

„Bet koks pasirinkimas po Europos rinkimų sukeltų rimtos žalos ir problemų“, – perspėjo jis.

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May paprašė, kad ES jos šalies iš bloko, turintį įvykti kovo 29-ąją, iki birželio 30 dienos.

Europos Parlamentas nedalyvauja priimant sprendimą dėl „Brexit“ atidėjimo, bet turėtų patvirtinti ES ir Jungtinės Karalystės „skyrybų“ galutinę sutartį.