Ekvadoro kantrybė trūko: Julianas Assange'as vejamas lauk
Vy­riau­sy­bių pa­slap­tis vie­ši­nan­čio tink­la­la­pio „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­jas Ju­lia­nas As­san­ge'as ar­ti­miau­siu me­tu ga­li bū­ti iš­va­ry­tas iš Ek­va­do­ro am­ba­sa­dos Lon­do­ne, kur jis gy­ve­na pa­sta­ruo­sius še­še­rius me­tus, penk­ta­die­nį sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Twit­ter“ pa­skel­bė „Wi­ki­Leaks“.

„Aukšto rango šaltinis iš Ekvadoro valstybės departamento „WikiLeaks“ pranešė, kad Julianas Assange'as bus išvarytas artimiausiomis valandomis arba dienomis prisidengus „INA Papers“ skandalo pretekstu, ir kad jau sutarta su Jungtine Karalyste dėl jo arešto“, – sakoma tviterio žinutėje.

Dokumentų „INA Papers“ paketas buvo paviešintas vasarį. Kaip tvirtinama, jame yra informacijos apie Ekvadoro prezidento Lenino Moreno brolio įkurtos ofšorinės kompanijos „INA Investment“ operacijas. Skelbiama, kad dėl šio nutekinimo Ekvadoro Kongrese buvo surengtas tyrimas, o prezidentui gali grėsti apkalta.

„WikiLeaks“ nurodė, kad J. Assange'o advokatas šią savaitę paneigė, jog jo klientas kaip nors susijęs su tų dokumentų paskelbimu.

„Atminkite, kad „WikiLeaks“ turi vidinę organizaciją, o ponas Assange'as daugiau nebėra redaktorius“, – pabrėžė advokatas.

„WikiLeaks“ įkūrėjas gavo prieglobstį ambasadoje Londone 2012 metais, Didžiosios Britanijos teismui nutarus, kad J. Assange'as turi būti išduotas Švedijai, kur jis buvo ieškomas dėl kaltinimų lytiniais nusikaltimais.

Ta byla vėliau buvo nutraukta, bet 47 metų australas tebėra įsitikinęs, kad jam gresia ekstradicija į Jungtines Valstijas, siekiančias teisti jį už tūkstančių įslaptintų dokumentų nutekinimą.

2018-ųjų spalį J. Assange'as pareiškė, jog Kitas mėgina išprašyti jį iš ambasados Londone, ir kad L. Moreno jau priėmė atitinkamą sprendimą, bet dar nenurodė jo vykdyti.

Be to, „WikiLeaks“ įkūrėjas iškėlė bylą Ekvadoro vyriausybei už jo „pagrindinių teisių“ pažeidimą šalies ambasadoje Londone.

Kitas patvirtino, kad nuo 2018-ųjų kovo mėnesio neleidžia J. Assange'ui naudotis internetu ir kaltina jį pažeidus „rašytinį įsipareigojimą“ nesikišti į Ekvadoro užsienio politiką.