Donaldas Trumpas: Rusija privalo pasitraukti iš Venesuelos
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad Ru­si­ja pri­va­lo pa­si­trauk­ti iš Ve­ne­sue­los po to, kai pra­ėju­sią sa­vai­tę į šią kri­zės ali­na­mą ša­lį at­siun­tė sa­vo ka­rių ir ka­ri­nės įran­gos.

„Rusija turi pasitraukti“, – pareiškė D. Trumpas, Baltuosiuose rūmuose priėmęs Venesuelos opozicijos lyderio Juano Guaido žmoną Fabianą Rosales.

Praeitą savaitgalį buvo pranešta, kad į Karakasą atskrido du Rusijos kariniai transporto lėktuvai, atgabenę 35 tonas karinės įrangos ir apie 100 karių.

Naftos turtinga Venesuela patyrė ekonomikos krachą, pasižymintį hiperinfliacija bei pagrindinių prekių stygiumi ir privertusį milijonus gyventojų pabėgti iš šalies ar gyventi pusbadžiu.

Vašingtonas ir jo sąjungininkai palaiko Venesuelos opozicijos lyderį J. Guaido ir pripažįsta jį laikinuoju šalies vadovu, tačiau Rusija ir Kinija išreiškė politinę ir ekonominę paramą prezidentui Nicolas Maduro.