Donaldas Trumpas patenkintas Izraelio rinkimų rezultatais
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad rin­ki­mų re­zul­ta­tai, ne­di­de­le pers­va­ra už­ti­kri­nę per­ga­lę da­bar­ti­niam de­ši­nių­jų pa­žiū­rų Iz­rae­lio prem­je­rui Ben­ja­mi­nui Ne­ta­nya­hu, su­tei­kia dar „ge­res­nę pro­gą“ pa­skelb­ti JAV siū­lo­mą tai­kos pla­ną.

„Noriu pasveikinti“ B. Netanyahu, pareiškė D. Trumpas, paaiškėjus dar negalutiniams rinkimų rezultatams, leidžiantiems premjerui pradėti penktą kadenciją prie vyriausybės vairo ir formuoti naują vyriausybę.

D. Trumpas taip pat pranašavo sėkmę savo administracijos žadamam planui, kaip išspręsti užsitęsusį Izraelio ir palestiniečių konfliktą.

„Tas faktas, kad Bibi (B. Netanyahu) laimėjo, manau, pastūmės link gerų veiksmų taikos klausimu“, – pareiškė D. Trumpas.

„Visi sakė, kad taika Artimuosiuose Rytuose yra neįmanoma, kol ten yra Izraelis ir palestiniečiai. Aš manau, kad turime progą, ir manau, kad dabar turime dar geresnę progą“, – pareiškė jis.