Didžiosios Britanijos ministrai rengiasi pareikalauti Th. May atsistatydinimo
Ma­žiau­siai vie­nuo­li­ka Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos vy­riau­sy­bės mi­nis­trų ke­ti­na par­ei­ka­lau­ti mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May at­sis­ta­ty­di­ni­mo, sek­ma­die­nį pra­ne­šė bri­tų lei­di­nys „The Su­nday Ti­mes“.

Savaitraščio duomenimis, šį reikalavimą jie ketina pateikti per pirmadienį įvyksiantį ministrų kabineto posėdį.

„Pabaiga jau arti. Po dešimties dienų ji nebebus premjere“, – pareiškė vienas iš leidinio šaltinių.

Pasak kito šaltinio, „pasitikėjimas ja vis labiau silpsta, negalima būti ministrų kabineto nariu, jeigu slepi galvą smėlyje“.

„The Sunday Times“ pažymi, jog mažiausiai šeši ministrai pasisako už tai, kad vyriausybės vadovo postą perimtų jos faktinis pavaduotojas Davidas Lidingtonas.

Pasak leidinio šaltinio vyriausybėje, „Davido [Lidingtono] užduotis bus užtikrinti [derybų su Europos Sąjunga (ES)] pratęsimą ir rasti sutarimą dėl naujos „Brexit“ politikos“.

Tarp kitų galimų pretendentų į premjero postą „The Sunday Times“ mini užsienio reikalų sekretorių Jeremy Huntą ir aplinkos sekretorių Michaelą Gove'ą.

Vis labiau artėjant kovo 29-ajai – pradinei Didžiosios Britanijos išstojimo iš ES dienai, – Didžiosios Britanijos vyriausybėje vis labiau įsiplieskia krizė.

Tačiau Th. May Europos Sąjungos (ES) šią savaitę paprašė „Brexit“ atidėti iki birželio 30 dienos.