Ciklono nusiaubtame Mozambike – choleros atvejai
Cik­lo­no nu­siaub­ta­me Mo­zam­bi­ke pa­tvir­tin­ti pen­ki cho­le­ros at­ve­jai, tre­čia­die­nį pa­skel­bė ša­lies svei­ka­tos ap­sau­gos par­ei­gū­nas.

Ciklonas „Idai“, kovo 15 dieną atnešęs į Mozambiką uraganinius vėjus ir liūtis, pareikalavo mažiausiai 468 gyvybių ir sukėlė potvynių centrinėje šalies dalyje, o paskui siaubė rytinę Zimbabvės dalį ir Malavį.

„Turime penkis patvirtintus choleros atvejus... Beiroje ir aplinkiniame rajone“, – žurnalistams sakė sveikatos apsaugos pareigūnas Usseinas Isse, paminėdamas labiausiai nuo ciklono nukentėjusį miestą.

Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus pavaduotojas humanitariniams reikalams Markas Lowcockas paprašė per artimiausius tris mėnesius skirti Mozambikui 250 mln. eurų pagalbos.

JT Pasaulio maisto programos (WFP) pareigūnai nurodė, kad potvyniai užliejo maždaug 3 125 kv. km plotą.

Mozambike, Malavyje ir Zimbabvėje buvo paveikta beveik 3 mln. žmonių, 500 tūkst. jų turėjo palikti namus, nurodo WFP.