Britų parlamentas pritarė „Brexit“ atidėjimui
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Bend­ruo­me­nių Rū­mai an­tra­die­nį pri­ta­rė prem­je­rės The­re­sos May ini­cia­ty­vai pra­šy­ti Briu­se­lio iki bir­že­lio 30-osios pra­tęs­ti „Bre­xit“ ter­mi­ną, pra­ne­šė bri­tų trans­liuo­to­jas BBC.

Šiam pasiūlymui pritarta 420 balsų prieš 110.

Balsavimas vyko po to, kai Th. May praėjusią savaitę išsiuntė laišką Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Donaldui Tuskui su prašymu atidėti „Brexit“ iki birželio 30-osios. Visgi ji nori, kad šį terminą galima būtų nutraukti anksčiau, jei parlamentas pritartų jos Briuselyje suderintam „Brexit“ susitarimui.

Šis klausimas bus svarstomas per neeilinį ES viršūnių susitikimą trečiadienį. Bet kokiam pasiūlymui dėl „Brexit“ turi vienbalsiai pritarti visų likusių 27 ES narių lyderiai.

Žiniasklaida kiek anksčiau skelbė, kad D. Tusko biuras iškėlė „lanksčios“ išstojimo procedūros pratęsimo iki 12 mėnesių laikotarpiui idėją, leidžiant Londonui pasitraukti anksčiau, jeigu jis bus tam pasiruošęs.

Jei Londono prašymas bus atmestas, JK grės staigus ir chaotiškas pasitraukimas iš bloko šį penktadienį.