Britų ekspertų išvada – prezidento Lecho Kaczynskio lėktuvas buvo susprogdintas
Sprog­me­nų eks­per­tai iš „Fo­ren­sic Exp­lo­si­ves La­bo­ra­to­ry“ prie Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos pa­tei­kė iš­va­dą, pa­tvir­ti­nan­čią jau anks­čiau Len­ki­jo­je kel­tą ver­si­ją – Ru­si­jo­je 2010 me­tais ka­tas­tro­fą pa­ty­ręs Len­ki­jos pre­zi­den­to lėk­tu­vas bu­vo su­sprog­din­tas.

Kaip teigia newsru.com, britų ekspertų išvados pateiktos tą pačią dieną, kai visa Lenkija mini prieš 9 metus žuvusį prezidentą, jo žmoną ir daugelį aukščiausių to meto Lenkijos pareigūnų.

Apie sensacingas britų ekspertų išvadas šiandien pranešė Lenkijos radijas, remdamasis vieno iš lenkų tyrėjų žodžiais. „Kalti ne pilotai, ne kažkokie lėktuve buvusių žmonių veiksmai, o sprogimas. Šiandien, britų dėka, tai žinome. Nežinome, koks tai buvo sprogimas. Tikrai žinome, kad naudotas trotilas, kas nereiškia, kad žinome sprogimo formulę“, – sakė Antonis Macieriewiczius.

Anksčiau lenkų ekspertai taip pat aptiko sprogmenų pėdsakų ant kairiojo lėktuvo sparno nuolaužų. Praėjusiais metais duomenys apie tai perduoti Lenkijos prokuratūrai.

Pirmuosius sprogmenų pėdsakus lenkų tyrėjai aptiko dar 2013 metais. Sprogmenų pėdsakų rasta net ant 107 iš 215 tirtų nuolaužų fragmentų.

Prezidentas Lechas Kaczynskis ir dar 95 aukšti pareigūnai žuvo katastrofoje netoli Smolensko 2010 metų balandžio 10 dieną. Neišgyveno nė vienas ekipažo narys ar keleivis. Pirmoji katastrofos versija teigė, kad tai buvo pilotų, patyrusių neleistiną keleivių psichologinį spaudimą, kaltė. Taip pat minėta versija, kad katastrofa įvyko dėl prastos aeronavigacinės įrangos. Dabar ankstesnių komisijų nariams gresia teisėsaugos tyrimas dėl klaidingų išvadų.

Naujoji katastrofos tyrimo komisija sukurta 2018 metų birželį. Jos dėka ir pasirodė pirmieji duomenys apie sprogmenų pėdsakus.

Rusija iki šiol tvirtina, kad sprogimo nebuvo. Maskvos pasiuntinys Lenkijoje Sergejus Andrejevas naujienų agentūrai TASS pareiškė, kad pakartotinis Lenkijos tyrimas yra nepagrįstas ir aiškiai nukreiptas prieš Rusiją.

„Po prezidento Lecho Kaczynskio žūties, Rusijos piliečiai ir šalies vadovybė giliai ir nuoširdžiai atjautė lenkus. Rusijos valdžia, tose ekstremaliose sąlygose, padarė viską, kad Lenkijos prašymu per trumpiausią laiką atliko visas būtinas procedūras, skubiai perdavė žuvusiųjų palaikus ir surengė kruopštų katastrofos priežasčių tyrimą“, – pareiškė Rusijos ambasadorius.

„Tačiau lenkų tyrėjai nenustoja ieškoti įrodymų, kad prie katastrofos prisidėjo Rusija. Tokių įrodymų nebuvo ir nėra, nė vienas rimtas specialistas neabejoja ankstesnėmis tyrėjų išvadomis“, – sakė Sergejus Andrejevas.