Britanijos parlamentas atsisakė surengti naują balsavimą dėl „Brexit“ alternatyvų
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės par­la­men­to na­rių bal­sai tre­čia­die­nį pa­sis­kirs­tė po ly­giai bal­suo­jant, ar pir­ma­die­nį tu­ri bū­ti su­reng­tas nau­jas bal­sa­vi­mas dėl al­ter­na­ty­vių „Bre­xit“ sce­na­ri­jų, to­dėl šis pa­siū­ly­mas bu­vo at­mes­tas, pra­ne­šė te­le­vi­zi­ja „Sky News“.

Pranešime sakoma, kad 310 Bendruomenių Rūmų deputatų balsavo, kad pirmadienį būtų surengtas naujas „indikacinių balsavimų“ dėl alternatyvių planų ratas, ir lygiai tiek pat pasisakė prieš šį pasiūlymą. „Sky News“ pažymėjo, kad toks lygus balsų pasiskirstymas yra pirmasis per daugiau kaip 25 metus.

Tuomet, pagal parlamento tradiciją, Bendruomenių Rūmų pirmininkas Johnas Bercow (Džonas Berkou) irgi atidavė savo balsą. Jis pasisakė prieš indikacinius balsavimus, todėl pasiūlymas buvo atmestas.

„Remiantis precedentu ir principu, kad svarbių sprendimų negalima kitaip, tik (parlamentarų) balsų dauguma, balsuoju „prieš“, – pareiškė jis.

Pirmadienį Bendruomenių Rūmai antrąkart atmetė visas keturis scenarijus, galinčius tapti alternatyva premjerės Theresos May (Terezos Mei) siūlomai su Briuseliu suderintai sutarčiai dėl šalies išstojimo iš Europos Sąjungos. Pačia „Brexit“ sutartį parlamentarai atmetė jau tris kartus.

Antradienį Th. May pareiškė, kad prašys ES dar kartą neilgam atidėti išstojimo terminą, tačiau jis privalo būti „kiek galima trumpesnis“, kad Britanijai nereikėtų dalyvauti gegužę vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose.

Anksčiau planuota, kad JK išstos iš ES kovo 29 dieną, bet britų parlamentui atmetus „Brexit“ susitarimą Bendrija sutiko atidėti išstojimo terminą iki balandžio 12 dienos. Pagal šiuo metu galiojantį planą Britanija turėtų balandžio 12-ąją išstoti be jokios sutarties, jeigu iki tol nepasiūlys kokios nors konkrečios „Brexit“ procedūros.