Brazilijos teisėja uždraudė J. Bolsonaro vyriausybei minėti perversmo metines
Vie­na Bra­zi­li­jos tei­sė­ja penk­ta­die­nį užd­rau­dė pre­zi­den­to Jai­ro Bol­so­na­ro vy­riau­sy­bei mi­nė­ti 55-ąsias per­vers­mo, lė­mu­sio ke­lis de­šimt­me­čius tru­ku­sią ka­riuo­me­nės dik­ta­tū­rą, me­ti­nes – pa­si­pik­ti­ni­mo ban­gą iš­pro­vo­ka­vu­sią ini­cia­ty­vą.

Aiškindama savo sprendimą teisėja Ivani Silva da Luz pabrėžė, jog sekmadienį planuotas 1954-ųjų karinio perversmo metinių minėjimas „nesuderinamas su demokratinio persitvarkymo procesu“, įtvirtintu 1988 metais priimtoje konstitucijoje. Ji pridūrė, kad visas progines datas turi iš pradžių patvirtinti Kongresas.

J. Bolsonaro sprendimas nurodyti ginkluotosioms pajėgoms kovo 31 dieną minėti prezidento Joao Goularto (Žuauno Golarto) nuvertimą sulaukė didžiulės kritikos, o generalinio prokuroro biuras trečiadienį paragino darbuotojus „susilaikyti“ nuo „sunkių žmogaus teisių pažeidimų“ įvykdžiusio režimo pagerbimo.

Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų prezidento populiarumo reitingas smuko kovą po virtinės skandalų, aptemdžiusių jo pirmuosius tris prezidentavimo mėnesius. Jo naujosios kontroversiškos idėjos neparėmė beveik niekas, išskyrus J. Bolsonaro ultrakonservatyviąją Socialliberalų partiją (PSL).

Buvęs desantininkas J. Bolsonaro yra pirmasis 1985 metais prie demokratinės santvarkos grįžusios Brazilijos prezidentas, viešai liaupsinantis karinę diktatūrą ir teigiantis, kad chuntos atėjimas į valdžią nebuvo „perversmas“.