Brazilijoje policija nušovė 11 bankų plėšikų
Bra­zi­li­jos di­džiau­sio mies­to San Pa­ulo prie­mies­ty­je 11 ban­kų plė­ši­kų bu­vo nu­kau­ti per ka­ro po­li­ci­jos ope­ra­ci­ją prieš gau­ją, mė­gi­nu­sią su­sprog­din­ti ban­ko­ma­tų, pra­ne­šė par­ei­gū­nai.

Policijos pranešime sakoma, kad susišaudymas įvyko nusikaltėliams anksti ryte bandant apiplėšti du banko skyrius 28 tūkst. gyventojų turinčiame Gvararemos mieste, esančiame už 80 km į šiaurės rytus nuo šalia San Paulo. Pareigūnai atvyko, kai mažiausiai 25 įtariami nusikaltėliai ruošėsi sprogdinti bankomatus

Policija nurodė, kad vienas užpuolikas buvo suimtas, o kitų tebeieškoma.

Keli sprunkantys plėšikai įsibrovė į vieną namą ir jo gyventojus paėmė įkaitais. Vėliau šiuos žmones policija išvadavo.

Remiantis pateikta informacija, pareigūnai konfiskavo septynis automatus, keturis pistoletus, sprogmenų ir neperšaunamų liemenių.

Policijos vadas Mario Alvesas da Silva (Mariju Alvišas da Silva) nepatvirtino, kad visi žuvusieji yra įtariami nusikaltėliai, bet nurodė, kad per susišaudymą policininkų nežuvo.

Televizijos „Globo“ gautame vaizdo įraše matyti du bankų skyriai, kurių langai buvo išdaužyti. Vienas jų yra netoli policijos nuovados, o kitas – tos pačios gatvės gale.

San Paulo gubernatorius Joao Doria (Žuaunas Dorija) pasveikino policiją, pasiuntusią „daugiau kaip 10 gangsterių į kapus“, sakoma „Globo“ pranešime.

Sausį į valdžią atėjęs prezidentas Jairas Bolsonaro (Žairas Bolsonaru) pažadėjo griežtai kovoti su nusikalstamumu. Brazilijoje per metus įvykdoma beveik 64 tūkst. žmogžudysčių.