Baltarusijoje per protestą sovietinių egzekucijų vietoje sulaikyta 15 žmoni
Bal­ta­ru­si­jos po­li­ci­ja ket­vir­ta­die­nį su­lai­kė 15 de­mons­tran­tų, mė­gi­nu­sių su­truk­dy­ti nu­griau­ti me­di­nius kry­žius, pa­sta­ty­tus vie­na­me miš­ke ne­to­li sos­ti­nės Mins­ko, kur per sta­li­nis­ti­nes rep­re­si­jas bu­vo su­šau­dy­ta de­šim­tys tūks­tan­čių žmo­nių.

Minsko šiaurės vakariniame pakraštyje esanti Kurapatų giraitė yra itin reikšminga vieta Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos persekiojamos Baltarusijos opozicijos aktyvistams. Pagerbiant Josifo Stalino režimo aukas ten nuo 9-o dešimtmečio pabaigos statomi kryžiai, o praeitais metais vyriausybė įrengė nedidelį paminklą stalinizmo aukoms, kurių Kurapatuose gali būti palaidota nuo 30 tūkst. iki 200 000.

Vis dėlto kovo 1-ąją A. Lukašenka per spaudos konferenciją išreiškė pasipiktinimą giraitėje savavališkai statomais kryžiais. Ketvirtadienį milicija apsupo šią teritoriją, o darbininkai nugriovė apie 70 kryžių.

Pareigūnai sakė, protestuotojai mėgino trukdyti vykdyti darbus.

Kaip praneša nepriklausomas naujienų UDF, tarp sulaikytų aktyvistų yra vienas iš Baltarusijos opozicijos lyderių Dmitrijus Daškevičius.